Hitra og Frøya St. Johannes Frimurergruppe Nr. 372

Hitra og Frøya St. Johannes Frimurergruppe

Møtekalender for 2022

Møtested: Dolmsundet Hotell, Hitra 2022 I grad
April 13 
September 14 
November 11 

Møtene begynner: kl. 19.00

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Harald Ulvan, Sandstaddalen, 7246 SANDSTAD E-post: