St. Andreaslogen Hålogaland avholdt sin 63. høytidsdag tirsdag 23. oktober. På møtet deltok Deputert Provinsialmester i spissen for nesten 100 frimurerbrødre. Gjester og frammøtte brødre kunne glede seg over et vellykket møte med presisjon og verdighet. Dep Mester takket en avholdt og respektert OM, Olav Andreassen, i en personlig og direkte tale. Bodø Frimurerkor deltok som sedvanlig, og berørte samtlige med både tone og innhold.

Vi har mottatt en takk fra Landsgruppen av helsesøstre NSF for Fellesgaven 2016, og oppfordrer brødrene til å se på det viktige arbeidet som Ordenen har støttet:

Hei, vi var jo så heldige å motta Frimurerlogens fellesgave i 2016.

Må si vi er glade for å kunne vise dere at vi har fått mye ut av pengene.

18. oktober 2018 var det jubileum i Ordenens Kapitelfrimureri på Sørlandet. Sørlandet Kapitel Broderforeningen feiret da hele 25 år som Landslogens forlengede arm i sør og i denne setting deltok både Ordenens Stormester Tore Evensen og Ordførende Mester i Landslogen Ragnar Tollefsen, med følge.

Denne torsdagen ble en fantastisk dag for alle oss som var tilstede i Kirkegaten 2. i Sørlandets hovedstad Kristiansand. Musikk og en klassisk konsert sto i fokus med broder Hjörleifur Valsson på fiolin sammen med vår lokale kantor Johann Varen Ugland på orgel. Begge logekorene var også tilstede på sanger-loftet, noe som løftet møtet til et nivå vi skjeldent opplever.

Av øvrige høydepunkter kan det nevnes foredraget til OSM og 25 års historien fremført av Gjert Langfeldt.

Lørdag 13. oktober gjenlød salongene i Bodø Frimurerloger av vakker korsang. Utenforstående som passerte på gaten måtte vel tenke at selv ikke på lørdagene tar frimurerne fri. Nå skal det riktignok sies at det er ikke hver lørdag sangerbrødrene setter hverandre stevne.

Vi er inne i en litt stille periode nå, og det gir anledning til å øve inn nye sanger. Vi har begynt å forberede oss på sangerstevnet som vi skal arrangere i 2020, sier korets formann, Eilif Ludvigsen. Han legger til at på korets øvinger, på mandager, blir det som oftest bare tid til  perfeksjonere seg på allerede innøvde sanger. Nå går koret inn i en hektisk periode med høytidsdag i Andreaslogen, Allehelgenssøndag og kirkekonsert, og ikke minst alle julelogene.

Men en hel lørdag fra 10 til 18, gir mulighet til mer enn bare ren øving. Formannen legger vekt på at tid til rent sosialt samvær, og det å nyte mat og drikke sammen, er svært viktig for trivsel og samhold. I tillegg er dette en mulighet for å få med nye medlemmer i koret. Interesserte kan komme å høre på, kjenne på miljøet, og forhåpentligvis fristes til å delta.

Sang og musikk er viktige elementer i frimureriet. Slike kulturaktiviteter er også en mulighet til å bli bedre kjent med brødre i andre sammenhenger en bare de oppsatte møtene. Derfor: Har du tid og lyst, - bli med i koret! Der er du velkommen!

I St. Johanneslogen Saltens høytidsmøte 20. september 2018, ble Olav Hogstad og Reidar Antonsen tildelt Honnørtegnet.

Hogstad tok initiativet til opprettelsen av Meløy og Gildeskål frimurergruppe. I fem år har han ledet frimurergruppen på en forbilledlig måte. Den er blitt et naturlig samlingspunkt for Midnatsol og Saltens brødre i regionen. I tillegg er Olav Hogstad med i Østenkollegiet i St. Johanneslogen Salten.

Reidar Antonsen er Bodølogenes husinspektør. Han har i mange år ledet vedlikeholdet av det ærverdige og vakre logebygget i Bodø. I tillegg til de mange timene han bruker i verkstedet, deltar han aktivt i rigging av møtelokaler, og har inntil nylig vært aktiv i embedsverket.

Vi gratulerer!

Velkommen til Kirkedag og Allehelgensdag i Bodin Kirke 4. november kl. 11!

Første søndag i november 4/11, er det igjen Allehelgensdag, som er en av de eldste og mest tradisjonsrike kristne høytidsdager. For oss frimurerbrødre i Bodø er det også logens årlige felles Kirkedag, da alle brødre med sine familier er spesielt velkommen til kirkegang og allehelgensmesse i Bodin Kirke, hvor Frimurerkoret med sin dirigent Trond Kverno deltar.

En beveget Einride Hveding kunne torsdag 20. september motta Stormesterens Fortjenstmedalje. Den høytidelige tildelingen ble foretatt av OSM, Tore Evensen, under St. Johanneslogen Saltens Høytidsmøte.

Einride Hveding har vært aktiv frimurer i over 40 år. Han er i dag 93 år gammel, men fremdeles aktivt tilstede på logemøtene. Hveding har tidligere vært Taler og Deputert Mester i St. Johanneslogen Midnatsol. Sin største innsats har han imidlertid gjort på det musikalske området. Fra høsten 1978 var han hjelpeorganist før han i 1993 overtok som Kantor. Han har etter dette virket som kantor/organist helt fram til i dag, 40 år senere!

I to omganger har Einride Hveding vært dirigent for Frimurerkoret i Bodø, og bl.a. hadde han ansvaret for Midnatsols flotte jubileumskonsert i Bodø Domkirke i januar 1999. Med sin musikalsk/intellektuelle bakgrunn har Einride, i tillegg til det ovenfor nevnte, dessuten levert betydelige bidrag til forståelsen av musikkens prinsipielle betydning i logen, og har levert skriftlige arbeider om dette, bl.a. til Frimurerbladet. Et eksempel på hans formidling av innsikt i temaet er hans fyldige kronikk i Midnatsols jubileumsbok «I fuldt brodersind», som utkom i 2000. Hans iver for temaet er blitt lyttet til hos Ordenens øverste ledelse på musikk-området, hvor hans betraktninger har hatt betydelig innflytelse.

Vi gratulerer!

Velkommen til Den faste Borg

St. Johanneslogen Den faste Borg holder til i Kongsvinger. Logen har i underkant av 300 medlemmer fra Åsnes, Grue, Eidskog, Odalen og Kongsvinger. I tillegg har vi også medlemmer fra Akershus og Oslo.

Vi holder til i eget hus i Prestegårdsveien 2, Kongsvinger og vi har våre møter på onsdager.

Frimureriet i Kongsvingerdistriktet ble igangsatt gjennom Kongsvinger Broderforening den 23. mai 1923. Den 14. desember 1977 gikk Broderforeningen over til å bli selvstendig log under navn av St. Johanneslogen Den faste Borg.

Er du interessert i frimureriet og vil vite mer? Les mer om våre dagers frimureri eller Frimureriet er et livslangt arbeide med seg selv Vil du vite hvordan et logemøte foregår? Les om våre møter

Hva kan frimureriet gi deg?

Frimureri er en skole for livet som styrker samfunnet. Hos oss lever troen på at et godt samfunn trenger gode forbilder. Til logene kommer hvert år mange tusen menn for å utforske synet på seg selv og for å finne nye veier til å foredle sine gode sider.

Om du er nyutdannet og i etableringsfasen eller har barna flyttet ut? Ønsker du å være en del av et positivt og trygt miljø som gir deg kunnskap og påfyll til en hektisk hverdag? Da er kanskje frimurerordenen noe for deg. Les mer i vår informasjonsbrosjyre

Broderskap og vennskap for livet

Når du trer inn i Den Norske Frimurerorden får du brødre over hele landet – og samtidig får du faktisk brødre over hele verden. Frimurerlogene rundt i verden er organisert i selvstendige ordener. Likevel deler alle frimurere de opplevelsene det medfører å gjennomgå frimureriets grader og ritualer. Dette gjør at det er lett å komme i kontakt med brødre i andre land – vi har noe felles og et felles ståsted – på tvers av nasjoner og kulturer.

Kunne du tenke deg å bli med? Les mer her om hvordan du kan bli medlem eller kontakt vårt sekretariat på eller telefon 62 81 79 41

Logens møtekalender og kontaktopplysninger.

https://frimurer.no/loger/borgen/2018

St. Andreaslogen Vestfold starter med dag-loge hver første onsdag i måneden. 
Vi starter møtet med et enkelt brodermåltid klokken 11:30 sammen med recipienten, logemøtet starter klokken 13:00, deretter avsluttes det hele med kaffe og tale. 
Møtet er beregnet ferdig noe før klokken 16:00
Velkommen til dagloger 3. oktober og 7. november.

St. Johanneslogen Kolbein i Oslo opplevde et varmt og nært møte med Ordenens Stormester, Tore Evensen. Via Facebook fikk Ordenens Stormester en direkte forespørsel fra broder Henning B. Nilsen, om han kunne tenke seg og holde et foredrag i Kolbeintimen.

Før det regulære I gradsmøtet etter polarstjernesystemet denne onsdagskvelden i Stamhuset, ble det satt ny rekord med 44 fremmøtte brødre i Kolbeintimen. Tore Evensen delte sine tanker om sin egen frimurervandring med fokus på tro, håp og kjærlighet.

Ordenens Stormester holder ærlige, lærerike og levende foredrag, som setter spor i enhver som er tilstede. Denne kvelden var intet unntak.

– Det var med stor stolthet jeg kunne sette han opp som foredragsholder i Kolbeintimen denne høsten, sier taler Henning B. Nilsen

– Alle brødrene er svært takknemlige for at Stormesteren kom og ga oss visdom og glede, sier Ordførende Mester Johnny Veum. Han føyer til at alle landets brødre er hjertelig velkommen til Kolbeintimen, som kan gi den enkelte kunnskap og en trivelig stund før selve møtet.

Informasjon om Kolbeintimen finner du her: Kolbeintimen