Ingar Johan Pettersen nedla sitt jordiske verktøy fredag 27. juli. Broder Ingar var født 6. oktober 1925 og ble tatt opp som lærling 22. mars 1971. Han ble tildelt Oscar til de syv Bjerges honnørtegn 17. januar 2000.

Broder Ingar huskes spesielt for sin innsats i Fiducia der han i mange år var leder, et lederskap han skjøttet med stor innsats, inkluderende væremåte og hjertelighet. Hans betydelige innsats for eldre brødre og brødres enker gjennom sitt virke var bl.a begrunnelse for tildeling av honnørtegnet.

Ingar bisettes fra Møllendal kapell tirsdag 7. august kl 1230.

Innledning:

Den Norske Frimurerorden (DNFO), med registrert adresse Nedre Vollgate 19, 0158 Oslo, er Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. DNFO behandler dine personopplysninger i  samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket beskytter deg mot misbruk av dine personopplysninger. 

DNFO vil kun endre sine retningslinjer for personvern dersom vi anser det nødvendig for å  administrere medlemskapet ditt, herunder for å kunne oppnå formålet med DNFO. Vi vil informere deg om endringer i denne personvernerklæringen ved å publisere oppdatert versjon av personvernerklæringen på vår hjemmeside. Datoen for siste revisjon av denne personvernerklæring fremgår som bunnteksten i dette dokumentet. 

DNFO er opptatt av personvernet til alle sine medlemmer. For å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert følgende retningslinjer:  

I årets sommernummer kan du blant annet:

• Se video av Ordførende Mester Klaus P. Tollefsen og Første Bevoktende Broder Henrik Hagness.
• Fordype deg i en egen temaseksjon om frimureriets historie med broder Ole Rikard Høisæther som bidragsyter.
• Lese intervju med tidligere Stormester og Ordførende Mester i Søilene Ivar A. Skar.
• Glede deg over flere store billedserier fra våre møter.
• Bli kjent med fire helt nye Søilene-brødre.
• Få svar på hvorfor gründer og broder Øyvind Christensen mener at vi har godt av å kjede oss mer.
• Lære om liturgi og møteledelse av broder Kristian Lassen, Vikar for Ordenens Høyeste Prelat.

Du kan lese denne - og fremtidige - utgaver på joomag.com, vår nye digitale publiseringsplattform. Her kan du tegne gratis abonnement på årets utgaver, og bli automatisk varslet om når de er publisert. Du finner nr. II, 2018, ved å følge denne lenken: 

Lenke til Mellom Brødre: http://joom.ag/fTwY 

Vi anbefaler deg å laste ned Joomag-appen, slik at du lettere kan lese bladet på din iPad, iPhone eller Android-enhet. Søk på "Mellom Brødre", så finner du bladet.

Bladet kan også lastes ned som PDF, og leses på PC eller mobile enheter.

Mellom Brødre distribueres nå kun digitalt. Dels fordi det skaper en bedre leseopplevelse, dels fordi det reduserer våre produksjons- og distribusjonskostnader betydelig. Dersom du ønsker å lese bladet i papirversjon, anbefaler vi deg å printe det ut. Vi forstår at en del vil savne papirbladet. Det vil vi også, men vi støtter oss på at vi er brødre i en Orden som er "Tidløs i tiden": Innholdet i vårt blad er "tidløst", distribusjonsformen er helt og holdent "i tiden".

Redaksjonen ønsker deg god lesning!

St. Johanneslogen Salten har på tross av sin unge alder allerede fått tradisjoner. En av dem er den årlige turen til Bliksvær utenfor Bodø. 

I år ble det en baksete tur med hurtigbåten, men 26. mai kom 16 brødre endelig fram til bestemmelsesstedet. Der tok Nils og Eva Thommesen imot, og deltakerne ble installert i hyggelige omgivelser. I tillegg til logens nåværende embedsmenn deltok også Saltens tidligere Ordførende Mestre, Jarle Saksenvik og Knut Jarnæs. På turen deltok også broder Rolf Schjem – til glede for brødrene. Dette særlig på grunn av gudstjenesten som ble holdt i Maria kapellet og som ble en minnerik opplevelse.

Hensikten med turene til Bliksvær er først og fremst for at embetsverket skal bli bedre kjent med hverandre, noe som bidrar til trygghet i logearbeidet. Mange frimureriske tema blir da også diskutert. På denne turen holdt Jarle og Knut et foredrag over temaet «Frimureriske hemmeligheter».

Ivar A. Skar, tidligere Stormester i Den Norske Frimurerorden, har nedlagt sitt jordiske verktøy 81 år gammel. Han døde med sine nærmeste tilstede fredag 8. juni.

St Johanneslogen Ultima Thule i Hammerfest avholdt sitt siste møte i vårsemesteret mandag 28. mai. Stormesteren med følge og Deputert Provincialmester fra Tromsø Provincialloge deltok sammen med brødre fra Tromsø, Alta, Skjervøy og Hammerfest – totalt 48 brødre.

Ultima Thule betyr fra gammelt av «Landet lengst mot nord», men i denne sammenheng oversettes det med «Logen lengst mot nord».

For et så stort møte i Ultima Thule-målestokk var det mye logistikk som måtte på plass.

Førstefadder, og for anledningen gjestetaler, måtte allerede kvelden før ta Hurtigruta til Hammerfest. Her ble han møtt kl 05.30 av Ordførende Mester, som etter en liten prat i logens lokaler kjørte ham til Kvalsund, en halv times kjøretur unna.

Stormesteren med følge tok først fly fra Oslo til Alta, noe som bare tar ca. to timer. Hadde han tatt flyet andre veien hadde han vært i Roma. Deretter kjørte en broder dem fra Alta til Hammerfest, en strekning på 15 mil over fjellet, som bare tok ca. 2 timer.

Før logemøtet startet ble det tid for en tur på sjøen med en gammel veteran lokalbåt, Mårøy. Den gikk rundt øya Håja og passerte industri- og pengemaskinen Melkøya på retur. God og interessant informasjon ble gitt av lokale brødre. Fra Melkøya går det en LNG-tanker hver fjerde dag med en verdi på ca 250 millioner kroner på kjølen.

Logemøtet samlet de fleste brødrene i Hammerfest og de møtte en opplagt og inspirerende Stormester. Et Stormesterbesøk er historisk og en stor opplevelse for den enkelte loge og den enkelte broder. Brødrene ser dette som en stor inspirasjon til sitt arbeid på sin personlige utvikling. Logemøtet ble avviklet på en fin og stilig måte, med et godt motivert og trenet embedsverk. Brødrene fikk da også behørig med gode ord fra Stormesteren.

I Stormesterens følge deltok Storceremonimester Bjørn Tore Solheim og Storsekretær Harald Øien.

 

Som ventet ble det fullsatt under Loge Sirius 68. høytidsdag, noe som ikke minst skyldtes at vi hadde storartet besøk av så vel Ordenens Stormester Tore Evensen som Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen med følge.

Dagens høydepunkt var installasjon av vår nye Ordførende Mester Oddvar Tjernshaugen. Samtidig tok vi avskjed med vår kjære Ordførende Mester Leif Gjerstad. Hele 162 forventningsfulle brødre møtte frem denne varme og særdeles vellykkede aften. Av disse var det også en rekke innbudte gjester fra så vel Ordenen og Landslogen, og andre loger vi gjennom mange år har hatt et godt samarbeid med.

Rosebladet 1-2018 kan lastes ned nederst i denne artikkelen.

 

Oscar til de syv Bjerge fikk storfint besøk på logens siste møte i vårsemesteret. Ordenens Stormester, Tore Evensen, med følge besøkte logen. I følget var også Provincialmester Egil Herman Sjursen. Stormesteren var som vanlig i godt humør og gav uttrykk for stor tilfredshet for hvordan Oscar gjennomfører møtene. Ca 150 fremmøtte brødre fikk ta del i denne begivenheten.

Det blir sommertur med Fiducia mandag 28. mai, "ut i det blå"!

Fremmøte ved Hotell Terminus kl 0900. Det blir litt å oppleve, se, spise og litt å drikke. Vi satser på å være tilbake kl 1600.

Pris: kr 400,- pr person.

Bindende påmelding til Kåre: 41 12 11 27, eller Johan: 93 23 23 88

Vel møtt!