Bodølogene inviterte tirsdag 3. desember til lunsj for eldre brødre. Tidligere Ordførende Mestre stilte som arrangørstab, og tiltaket må betegnes som en suksess. I alt deltok 37 brødre og ledsagere.

Etter initiativ fra logestyret fikk tidligere ordførende mestre og ordførende brødre i oppgave å arrangere et førjulstreff for eldre brødre, og brødre som av ulike årsaker ikke har søkt logen på lenge.

Etter et planleggingsmøte ble det sendt ut innbydelse til brødre over 75 år. Ledsagere ble også invitert. På programmet ble det reklamert med snitter, vafler og kaffe. Og underholdning, selvsagt.

Øyvind Dahle 1b

Br. Øyvind Dahle stilte som pianist, og underholdt med velkomstmusikk etter hvert som gjestene kom. Tidl. OM i St. Andreaslogen Hålogaland, Martin Arne Nyheim, ønsket velkommen og fortalte om intensjonene meenningen. Br. Reidar leste også Legenden om julelyset.

Tidl. OM i Bodø Stewardsloge, Arne Hanssen, orienterte om logens drift, økonomi, arbeid som var utført og arbeid som ligger foran oss tiden som kommer. Br. Arne fremholdt at fremmøtet til de unge brødrene kunne vært bedre. Logens økonomi er tilfredsstillende, og tilgang på nye brødre er rimelig god.

Han opplyste at vi nå er til sammen 730 brødre i Bodø. Tilslutt forsikret br. Arne at brødre som ikke hadde vært i logen på en stund, ville få like god og rikelig mat med den nye matleverandøren, Tverlandet Kro.

Praten gikk livlig ved bordene, og snitter og vafler ble godt tatt imot.

Til avslutning ble «Deilig er jorden» sunget.

Tilbakemeldingene var gode,  så det blir kanskje nytt formiddagstreff i løpet av vårhalvåret.

Bodø Frimurer Sangforening arrangerte også denne gang Adventsstund i logen. Dette er et tradisjonelt arrangement som sangkoret har gjennomført i mange år, og hadde også denne gangen øvet til et program med tradisjonelle julesanger. I perioden fra begynnelse av Advent til nærmere julaften er det mange underholdningstilbud både fra profesjonelle og amatører. Konkurransen om publikum er stor, men Adventsstund i logen har alltid vært populær. 

De nærmere 80 brødre med sangere, ledsagere, familie og venner fikk denne første søndag i Advent en fin opplevelse med korsang og allsang i Stjernesalen. Vår dirigent Trond H.F. Kverno ledsaget oss med historier om de enkelte korsangene, og Kjell Krey Dagsloth holdt en tale med gode ord til oss alle. Første lys på Adventstaken ble tent av ei fin jente som var sammen med sin familie mens alle sang «Bli lys».  Aften i Stjernesalen avsluttet med at sangkoret sang «O Hellige natt» under stjernehimmelen. Vi tror alle mente sangkoret fremførte sangene på en god og fin måte da de kvitterte med applaus.

Det andre høydepunktet var samling i salongen hvor det ble servert nydelige snitter som den enkelte sanger brakte med seg. Her hadde nok kona eller ledsager bistått. Neste høydepunkt ble salg av årer og trekking av de mange premier. Interessen for å delta i en spennende loddtrekking var stor hos de fleste, og derfor ble det nesten kamp om årene før vi var nødt til å si stopp. 

Adventsstunden ble også denne gang avsluttet med at alle sang Deilig er Jorden og formannen takket alle for deltagelsen, og ga vår dirigent en blomsterhilsen som takk for god innsats.

Martin-Arne Nyheim

Velkommen Mellom Brødres Valgekstra!

Onsdag 4. desember velger vi ny Ordførende Mester. I denne utgaven møter du kandidatene og kan sette deg inn i deres planer for Søilene samt gjøre deg kjent med deres frimureriske og personlige CV. Ordførende Mester Klaus P. Tollefsen takker også for seg i ord og med video.

Les også: Alt om Trivselsundersøkelsen 2019 – resultater, kommentarer og grafikk!

Redaksjonen ønsker deg god lesning!

Du kan lese denne – og fremtidige – utgaver på joomag.com, vår digitale publiseringsplattform. Her kan du tegne gratis abonnement på årets utgaver, og bli automatisk varslet om når de er publisert. 

Lenke til Mellom Brødre Valgekstra II – 2019: https://joom.ag/gtwe

Vi anbefaler deg å laste ned Joomag-appen, slik at du lettere kan lese bladet på din iPad, iPhone eller Android-enhet. Søk på ”Mellom Brødre”, så finner du bladet.

Bladet kan også lastes ned som PDF, og leses på PC eller mobile enheter - link ligger under teksten. 

Når du leser bladet på Joomag-plattformen, vil du kunne se videoer og bildegallerier med flere titall bilder.

Dersom du ønsker å lese bladet i papirversjon, anbefaler vi deg å printe det ut. Du vil også kunne kjøpe en trykket versjon av Mellom Brødre hos Sekretariatet.

Redaksjonen ønsker deg god lesning – og godt valg!

Hør Redaktøren i Kontakt Arnfinn Larsen og Webredaktør Per Arvid Tellemann forklare nyheten om videointervjuene: Brødre om Logen

Frimurerlogene i Bodø er del av Den Norske Frimurerorden, som er en lukket Orden.

Den er imidlertid ikke så lukket som utenforstående kan få inntrykk av. For å bidra til en større grad av åpenhet om vår virksomhet vil vi hver uke legge et intervju med logebrødre. Der forteller de om sine erfaringer med medlemskapet i Ordenen. Først ut er Fredrik Martinusen som dere kan se og høre i denne videoen. 

Tror dere Fredrik kan tenke seg å være med i koret? Se videoen og finn ut. 

Kongsvinger FIDUCIA  inviterer til julemøte i Den faste Borgs lokaler, 3. desember klokken 1200.
Det serveres julemat med etterfølgende dessert.
Kaffe og utlodning som vanlig
Foredrag av kommende sogneprest i Nord-Odal, Morten Hagen Grindvoll over temaet; engelske juletradisjoner kontra norske.
Pris pr. deltager kr. 200,-.
Påmelding til:
Kjell Rymoen                  tlf 93413447
Hans Einar Holth            tlf 90572739
Ronald Andersen           tlf  47666260
Velkommen

Velkommen til vårt Julemøte: 6. Desember. Vi samles i Johannes salen kl 11:30.

Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samset holder årets Julepreken. Prost Tora Samset leser juleevangeliet.

Sang med Terje Thorp og Aase Johannessen ved orgel og flygel Knut Myhre.

Taffel i våre faste lokaler Søilesalen.

Juletallerken og rødvin og til dessert er det riskrem.

Kaffe og julebakst og sang i våre lokaler.

Billetter a kr 300,- selges ved inngangen.

Frimurerbladet Agder gir et lite bilde av den store frimureraktiviteten på Sørlandet. Bladet kommer 4 ganger i året. Abonnement kan avtales.

VII-gradsmøtet tirsdag 5. november, blir et møte helt utenom det vanlige. Møtet vil være fullføring av etableringen av Landslogens Provins.

Møtet vil således inneholde følgende elementer. En ordinær del med opptak av recipienter og en del i regi av Magistralkapitlet som består av:

  • Overrekkelse av Konstitusjonspatent fra OSM til Provincialmesteren
  • Overrekkelse av Kapitulasjonsakt
  • Overrekkelse av Prefekturalkapitlets smykker
  • Embedsmennenes/ grunnleggernes avleggelser av løfter og overrekkelse av embedstegn

Jeg håper at flest mulig har anledning til å delta ved begivenheten. Sist en lignende begivenhet fant sted var da Tromsø Provincialloge ble stiftet 13. mai 1996.

Møtet er åpent for alle brødre med minst VII grad. 

Med broderlig hilsen
Thor Bergby
Provincialmester

 

Tirsdag 22.oktober 2019 feiret St. Andreaslogen Hålogaland sin 65. høytidsdag. Årets høytidsdag ble en stilfull og feststemt logekveld. Med Ordenens Stormester i spissen deltok 120 brødre på årets festaften. Møtet ble holdt i IV/V grad, og en broder ble tatt opp i graden. Å være midtpunkt med så mange brødre i salen, må virke overveldende.

St. Andreaslogen Hålogaland ble innviet 21. oktober 1955. Da hadde man i Bodø hatt en St. Andreas Broderforening siden 1939. Ordførende Mester Olav Andreassen, som i dag leder logen, etterfølger hele ni tidligere ordførende mestre. Tradisjonen tro medvirket Bodø Frimurerkor med vakker sang både under og etter møtet. En stor takk til koret som bidrar i vesentlig grad høytidsstemningen.

Taffelet ble også en feststemt opplevelse. Ferskkjøtt i løksaus med tilhørende drikke. Taler av Ordenens Stormester, Provicialmester og Ordførende Mester, etterfulgt av den nyss forfremmede broders takketale.