Frimurerlogene Bodø avholdt sine juleloger i desember. Bildet viser koret ved en tidligere tilstelning og videoinnslaget fra Midnatsols møte 18. desember.

image.png

 

 

 


St. Johanneslogen Midnatsol hadde sin tradisjonelle juleavslutning tordag 18. desember. Frimurerkoret, under ledelse av sin dirigent Trond Kverno, og Øystein Felberg på trompet, skapte høytid og høstet stor applaus.
Se video her 


Grytevaktene nærmer seg slutten for i år. Frimurere i Bergen har støttet Frelsesarméen også i år ved å holde vakt ved julegrytene. Over 120 vakter har vært en udelt fornøyelse å få lov å gjennomføre og støtte dette uegennyttige arbeidet. Ja, det har vært en suksess! Ikke fordi det er vi frimurere som har bidradd, men fordi mennesker, gamle og unge, har gitt av sin overflod!

Takk til alle som har bidradd. Dette er frimureri i praksis, enten en er medlem av frimurerlogen eller ikke!

IT-avdelingen i Den Norske Frimurerorden supporterer, drifter og vedlikeholder alle Ordenens sentrale løsninger, fra Office og e-postløsninger til IT-systemer for administrasjon, bibliotek, regnskap, arkiv, medlemskontoret m.m.

Vi søker etter brødre som har interesse og erfaring med IT, og som har ønske om å bidra med support, drift/vedlikehold eller prosjektledelse noen timer/dager pr uke. Arbeidssted er fortrinnsvis i Stamhusets 4. etg i Oslo, men IT jobber også ofte like mye hjemmefra.

IT-avdelingen har ingen lønn å tilby, men kantineordning og et fint miljø blant brødre som jobber for at logebrødrene i hele Norge skal få de løsningene de har behov for. Krav til grad: VIII

Hvis dette høres spennende ut, ønsker vi å komme i kontakt med deg!

Send oss en e-post med info om deg selv til: IKT-sjef Trond Hubred: 

Klikk på skjoldet for å se møtekalender og historie.

Midnatsol Salten Hålogaland  Bodø Stewardsloge  Tromsø Provincialloge

Under Høytids- og Julelogen i St. Olaf t.d.g.T 11. desember  ble to fortjente brødre tildelt logens Honnørtegn.

Det var to bevegede brødre som mottok utmerkelsen, Knut Ryjord Carlsen og Øyvind Netland.

Begge for sin lange musikalske innsats i St. Olaf, Broder Øyvind som mangeårig organist og dirigent for Frimurerkoret og Broder Knut som har hatt ansvar for musikken under Logens juletrefester i 36 år, ja mange år før han selv ble opptatt som frimurer.

På bildet ser vi fra venstre: Knut Ryjord Carlsen, OM i St. Olaf Erik Sæther og Øyvind Netland.

Under julemøtet i VII grad i Trondhjems Provincialloge 5. desember ble Rune Haglund utnevnt som ny Deputert Provincialmester etter Håkon Pharo.

Den høytidelige utnevnelsen ble foretatt av Provincialmester Svein Klokkerhaug.

På bildet ser vi fra venstre: Rune Haglund, Provincialmester Svein Klokkerhaug og Håkon Pharo.

Denne utgaven av KONTAKT et større sidetall enn vanlig. Det at vi har gått over til å produsere og distribuere bladet digitalt har gitt mulighet til lengre artikler med frimurerisk innhold. Etter hvert vil vi i hovedsak legge ut nyhetsstoffet på hjemmesiden mens det er ferskt, og i større grad satse på refleksjoner og lengre artikler i KONTAKT. Vi håper du vil bli fornøyd med endringene. I redaksjonen er vi svært takknemlig for tilbakemelding

 LES BLADET HER

Vi i redaksjonen ønsker deg en god og fredelig jul og et godt nytt år!

Med vennlig broderlig hilsen
Per Arvid Tellemann
redaktør

Rosebladet nummer 3-2018 ligger tilgjengelig for nedlastning under denne artikkelen. 

I nærvær av 330 brødre, hvorav 40 utenlandske gjester, ble Ragnar Tollefsen installert som ny Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Det var en tydelig rørt Stormester som lovet brødrene at han nå tar fatt på den viktige oppgaven som ligger foran ham med ydmykhet og glede. «Det har vært mange lærerike år for meg» sa Tollefsen, og understreket at vi aldri er utlærte som frimurere. En av de første oppgavene han vil ta fatt på er å utnevne Ordenens ledelse.

Avtroppende Stormester Tore Evensen ønsket sin etterfølger lykke til – og oppfordret alle brødrene til å ta med seg tro, håp og kjærlighet i sine liv utenfor logen.

På vegne av besøkende utenlandske brødre hilste den svenske Stormester Anders Strömberg vår nye Stormester velkommen, og så frem til et godt samarbeide på tvers av landegrensene.