Carl til den norske Løve – kort historikk

Kort historikk

I 1975 stod det nye logebygget i Bergen ferdig. Da alle aktiviteter hadde funnet sin plass, var det ledig i huset torsdager. Grunnet stor søken til frimureriet i Bergen, ble det da besluttet å opprette en ny St. Johannesloge i tillegg til Oscar til de syv Bjerge. Høyt opplyste broder Jakob Blytt ble logens første Ordførende Mester, og grunnleggerne kom fra Oscar. De foran nevnte sammen med hele 153 stiftere, under ledelse av Ordens Stormester Bernhard Paus, innviet den nye Johanneslogen i Bergen den 10. desember 1980.

Det var helt naturlig at den nye St. Johanneslogen fikk navnet Carl til den norske Løve, med valgspråket Fortis et Magnanimus, ”sterk og høysinnet”. Våpenskjoldet har riksløven i forkant og de syv bergenske fjell i bunn, omkranset av himmelens blå farge.

Logenavnet, Carl til den norske Løve, er tatt fra en av de første frimurerloger i Norge. Denne ble innviet 10. des. 1787 i Bergen under ledelse av Berent Scollay, etter tillatelse fra Stormesteren i Tyskland, Danmark og Norge, Carl P. von Hessen, og patentert under St. Johanneslogen ”Christian til Palmetræet” i København. Selv om brødrene på den tid var få, var de meget entusiastiske. De fikk bygget logehuset på Engen, som i lang tid var regnet som en pryd for Bergens by og ordenen til ære. Den 10. desember 1787 ble altså den første loge Carl til den norske Løve innviet i sine nye lokaler. Logen hadde 7 medlemmer, og i de neste årene ble det innlemmet bare 5 nye brødre. Etter dette ble logearbeidet stående på stedet hvil. Uten nye ledd til broderkjeden stagnerte utviklingen, og følgene ble katastrofale. Logebygget på Engen ble solgt i 1812, og i året 1816 ble det besluttet at logen skulle legges ned. Det er også å nevne at i perioden 1792 til 1810 var logearbeide i Norge preget av hvile, grunnet diskusjonen om å gå fra det danske til det svenske system.

Det sies at brødrene i Bergen heller ønsket å oppløse logen enn å arbeide under de nye forholdene på 1800-tallet. Til stor beklagelse for etterslektene ble samtlige logens dokumenter samlet i en kommode som ble fylt med stein og senket i Fanafjorden. Men slik var ordenens lover. I dag er Johanneslogen Carl t.d.n. Løve en livskraftig loge som stadig knytter nye ledd til vår broderkjede.

Logens tidligere Ordførende Mestere er Jakob Blytt 1980-1992, Viggo Thomas Tande 1992-2003, Trond Ingebrigtsen 2003-2011 og Roald A. Øien 2011-2018.

Sist redigert søndag, 11 februar 2024 13:19

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden