"Studiecirkel"

"Studiecirkel"
   
||| ||| |||

Vi er en gruppe på 8 brødre i Cirkelen som er så heldige å ha blitt invitert til en studiesirkel.
Denne startet opp i januar 2018 og bestod i stor grad av brødre av første grad den gangen.
Vi møtes 2-3 ganger i året på Ordførende mesters kontor for å diskutere ulike temaer.
Tonen er svært god, og det er et stort spenn i hvilke temaer som tas opp.
Eksempler på dette kan være:
«Symbolikk», «Dyder», «Embedsmennenes roller». Hvordan har frimureriet påvirket vårt profane liv?
Det er tidvis variasjon i oppmøtet, men samtalene går like bra og hyggelig om vi er 3 eller 8 personer tilstede. Møtene kjennetegnes av stor åpenhet i en veldig hyggelig gruppe, der alle deler på sine syn og opplevelser.
I de første møtene tok vi kun opp temaer som omhandlet I grad, men nå har alle nådd III grad, slik at temaene kan følge den enkeltes progresjon i systemet.
Hva gjør dette for den enkelte?
En entydig tilbakemelding fra deltakerne er at Studiesirklene er svært givende.
Det gir en mulighet til å dele erfaringer og følelser man får etter møtene i frimurerlogen.
Det viser seg at opplevelsene rundt møter i frimurerlogen kan være svært forskjellig fra medlem til medlem.
Eksempelvis kan en broder finne helt annet innhold i en tale, enn det broderen ved siden av gjør. Mening og inntrykk rundt ritualer og symbolikk kan også være svært forskjellig fra person til person. Det å ha en mulighet til å diskutere inntrykk og hendelser med brødrene i et slikt forum, er med på å utvide bildet og opplevelsen for den enkelte.
Ikke alle har en mulighet til å dele inntrykkene og opplevelsene fra logearbeidet med andre. Studiesirkelen er således med på å utvikle de inntrykkene vi har fått, og dette øker dermed utbyttet rundt frimureriet.
Det kunne vært svært interessant, å dele erfaringer fra andre studiesirkler i logen. Kanskje er de kommet på et annet nivå i logesystemet enn der vår gruppe er. Likevel tror jeg det kunne
vært mange gevinster i å utveksle erfaringer mellom studiesirklene.
Vår studiesirkel varer som regel i ca. 2 timer eller mer, og det er alltid kaffe. Ekstra stas når det vanker en kringlebit.
I disse «Korona-tider» er det dessverre ikke mulig å treffes på samme måte som tidligere. Men det kommer en dag da vi igjen kan samles både i møter og i studiesirkler.
Jeg gleder meg veldig til den dagen.

 

Sist redigert tirsdag, 07 juli 2020 09:16

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden