Loge Kolbeins Ordførende Mestre

Loge Kolbeins Ordførende Mestre
   
| | |

Med et flertall av stemmer fra 85 stemmeberettigede medlemmer ble Arild Drageset valgt til Loge Kolbeins Ordførende Mester den 6. november 2019. Innsettelsen ble utført av OSM den 13. november 2019 og etterfulgt av en festpreget feiring.

Loge Kolbein sin historie begynner i 1891. I denne perioden på 128 år (d.d. 2019) har logen hatt 22 Ordførende Mestre (Christian Hunder fungerte to ganger).

Ordførende Mester i Loge Kolbein t.d.o. Sol:

Arild Drageset fra 13.11.2019

Tidligere Ordførende Mestere i Loge Kolbein T.D.O.S:

 • Johnny Veum fungerte fra 25.10.2017 til 13.11.2019
 • Bjørn Slettvoll fungerte fra 11.04.2012 til 25.10.2017
 • Karl-Erik Briskerud fungerte fra 08.03.2006 til 11.04.2012
 • Hans Jacob Lerkerød fungerte fra 01.12.1999 til 08.03.2006
 • Rolf Walter Gustafsson fungerte fra 18.01.1989 til 01.12.1999
 • Kåre Holmgren fungerte fra 01.11.1978 til 18.01.1989
 • Ingvald Johannesen fungerte fra 1972 til 01.11.1978
 • Willy Olsen fungerte fra 1966 til 1972
 • Leif Eriksen fungerte fra 1954 til 1966
 • Albert Carlsen fungerte fra 1938 til 1954
 • Wilhelm Koch fungerte fra 1936 til 1938
 • Peder Nielsen fungerte fra 1933 til 1936
 • Aksel Dahl fungerte fra 1931 til 1933
 • Eberhard Oppi fungerte fra 1925 til 1931
 • Lauritz Bakstad fungerte fra 1924 til 1925
 • Nils Andersen fungerte fra 1918 til 1924
 • Anstein Myhr fungerte fra 1915 til 1918
 • Sime Fougner fungerte fra 1901 til 1903
 • Anders Stokkeland fungerte fra 1899 til 1901
 • Christian Hunder fungerte fra 1897 til 1899
 • Christian Trost fungerte fra 1894 til 1897
 • Christian Hunder fungerte fra 1891 til 1894
Sist redigert søndag, 17 november 2019 20:41

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden