Et øyeblikk i tiden

Et øyeblikk i tiden
   
||| ||| |||

I forbindelse med oppstart av høstsemesteret i Oscar til de syv Bjerge i Bergen har Ordførende Mester sendt denne hilsenen:

«Et øyeblikk i tiden»

Da møteplanen for høsten 2020 ble laget i september 2019 visste ingen at vi skulle bli rammet av en pandemi. Det ble vi, og dette har resultert i at all logevirksomhet i hele landet har vært stengt. Dette har handlet om vår felles helse. Stengingen har ført til at vi, for en tid, ikke har kunnet rekke frem hånden for å ønske hverandre velkommen til et møte. Ei heller har vi, etter endt arbeid, kunne ønske hverandre vel hjem. Til tross for dette så har jeg opplevd en levende trang mellom brødrene til å holde kontakten. Dette er kontakt som går på alt fra spørsmål som «Hvordan går det med deg» til spørsmål om «tid og evighet».

Dette er for meg et bevis på at logearbeid ikke kun er noe som skjer på rituelle møter, men det er først og fremt noe som handler om selve livet.

Veien videre 

Det er nå åpnet for kurs, studiegrupper og frimureriske foredrag f.eks i spisesalen.  Oscar vil benytte denne muligheten. Vi vil finne en praktisk innretning på hvordan dette skal skje. Vi vil samarbeide med Provincialogen, og andre loger med tanke på selve gjennomføring. Informasjon vil vi sende ut i form av brev, e-post, oppslag på hjemmeside og på Facebook.

Kjære brødre

Verken tiden eller veien videre stopper opp. Mange av oss liker å ta bilder. Da har vi fanget et øyeblikk, men selve tiden kan ingen fange.  

Tiden flytter deg pent og forsiktig fra år til år

og gjør deg eldre for hver eneste dag.

men den gir deg også muligheten til å bli

litt klokere for hver dag – helt til du en dag når visdommen.

Mitt håp og ønske om et snarlig gjensyn er sterkt. Tiden bringer oss nærmere vårt neste møte.

 

Med broderlig hilsen

Hjalmar Olseth
Ordførende Mester
St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge

Sist redigert mandag, 21 september 2020 15:49

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden