Godt fremmøte på informasjonsmøte i Bergen

||| ||| Foto: |||

Det møtte nærmere 40 interesserte på årets første felles informasjonsmøte i Bergen om frimureriet søndag 2. februar. St. Johanneslogene Carl til den norske Løve og Oscar til de syv Bjerge arrangerte to felles informasjonsmøter. Dissemøtene er åpne, i følge med en frimurer, for nyopptatte brødre og for potensielt fremmed søkende, de som er interessert i å bli medlemmer og de som bare er nysgjerrige og ønsker å vite mer om frimureriet. Disse informasjonsmøtene har de to logene holdt i mange år og har gitt gode resultater for begge logene. Møtet ble ledet av de to Ordførende Mestere, Rune Stavenes og Hjalmar Olseth. De ledet møtet gjennom Frimureriets oppbygning og historie generelt og om de to bergenslogene spesielt. Spørsmål fgra de fremmøtte ble det også tid til. Som avslutning fikk de fremmøtte anledning til en tur opp i Johannssalen. Der fikk de høre veteranen Johs Nissen lese en tekst samt lytte til stemningsfull musikk fremført av Per Hannevold på fagott og Stig Wernø Holter på orgel.

Sist redigert tirsdag, 04 februar 2020 20:29