Hemmeligheter

Hemmeligheter
   
| | |

En dag jeg satt ved skrivebordet kom min da 14 år gamle sønn inn til meg og spurte hva jeg holdt på med. Jeg måtte innrømme at jeg lette etter et tema å ta opp i logen. Hans umiddelbare respons var: Skriv om hemmeligheter!

Temaet var klart: Hemmeligheter!

Til alle tider har det vært behov for hemmeligholdelse og dette fenomenet kan gi både positive og negative utslag.

”Kunnskap er makt” sier et velkjent ordspråk. Vi tolker begrepet vanligvis slik at jo færre som er informert, jo mer kontroll og makt sitter hos de som er innviet. Slik blir også ordet ”hemmelighet” negativt ladet, for de som blir holdt utenfor.

En ny grad i logen er også omgitt av hemmelighet. Men alle vet at en dag får du vite og slik bygger hemmeligholdelsen bare opp om forventningen og blir positivt ladet.

I de gamle mysteriekulturene var det ofte slik at de innviede utviklet et eget hemmelig språk til å diskutere De Hellige Sannheter.

De kunne ikke drømme om å bruke det samme talemål og de samme ord som de til daglig brukte i krangler og diskusjoner.

Blant Europas kongehus og i forskjellige kunnskapssamfunn utviklet det seg kryptiske måter å skrive på, konstruert for å skjule innholdet som gjerne dreide seg om de dypeste hemmeligheter innen mystisisme og filosofi.

Dette ble etter hvert også nødvendig blant kirkens egne tjenere. Mange brukte kryptogram av redsel for å bli utstengt fra sin egen kirke.

Munken og vitenskapsmannen Roger Bacon som levde på 1200 tallet, viste seg å være vel bevandret i celleteorien. Ved gjennomgåelse av hans etterlatte kodede skrifter viser det seg at han hadde eksperimentert med mikroskop og lagd tegninger som tydelig viser et bestemt stadium av en befruktet celle.

Hadde ikke munken klart å skjule sin oppdagelse, ville han blitt forfulgt som kjetter og mest sannsynlig blitt torturert og drept. 

Henrik VIII (han med alle konene) gikk Paven midt i mot og oppløste over 600 klostre i Storbritannia for å sikre verdiene for Kronen, som var ham selv. 

Han ga sine menn i oppdrag å gå igjennom samtlige arkiver fra de klostrene han hadde oppløst - for så å spare de manuskriptene som virket interessante. Midt i denne enorme mengden informasjon fantes et spørsmålshefte fra Henrik den VI´s tid som omhandlet frimureriet. I det finner vi historien om hvordan Atheneren Anaxorchus ble satt i fengsel for at Tyrannen fra Kypros, kong Nicocreon skulle få dratt ut av ham de hemmeligheter han var blitt betrodd. Full av forakt bet Anaxorchus av seg tungen og kastet den i tyrannens ansikt!  De gamle Grekerne dyrket da også en statue av en mannsperson uten tunge. Budskapet var klart: en ed-bundet hemmelighet var hellig!

Enkelte hemmeligheter er det vel forståelig at vi ikke får ta del i i dette livet.

Barns evne til å si det rette, og til rett tid kom tydelig frem gjennom min 8 år gamle nevøs kommentar da han fikk høre at bestefar var død: 

Ja, nå vet bestefar hemmeligheten!

Sist redigert onsdag, 29 juli 2020 13:11

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden