Kloke ord – utdrag fra våre lover

Kloke ord – utdrag fra våre lover
   
Kloke ord – utdrag fra våre lover

Her kommer nye «Kloke ord – utdrag fra våre lover», utdrag og sitater fra våre lover. Disse er som nå tilgjengelige på nett og her vil det komme noen «påminnelser» som kan være viktige å huske på i det daglige og på vår vandring i den alminnelige verden. Den digitale hverdag bringer oss «tett på» aktuelle problemstillinger og diskusjoner. Særlig gjelder dette i vår omgang med sosiale medier. Husker vi på dydene?

"Den Norske Frimurerorden befatter seg ikke med innen- eller utenrikske politiske spørsmål, og heller ikke med religiøse eller sosiale stridsspørsmål. Foredrag om og diskusjon av eller propaganda for saker av denne art er strengt forbudt i loger, broderforeninger og frimurergrupper."

"En frimurer skal alltid ha dette tankesprog i minnet: Gjør aldri mot din neste annet enn hva du vil at han skal gjøre mot deg selv, da krenker du aldri din broder."

"Å øve barmhjertighet mot fattige og nødlidende, besøke og pleie syke, trøste bedrøvede, komme enker til hjelp og dra omsorg for faderløse, advare og formane dem som feiler og hjelpe dem som befinner seg i fare og trengsel, og søke å redde dem som er i nød, er sådanne kristenplikter og skyldigheter som ethvert menneske bør iaktta, men som det i særdeleshet påligger en frimurer å oppfylle.

Sådan virksomhet kan en frimurer utføre enten i det skjulte eller ved arbeide i eller støtte av veldedige organisasjoner eller i Ordenens eget organ for støtte og hjelp til enker og eldre."

 «Ingen frimurer må benytte seg av sin stilling i Ordenen til å søke å skaffe seg personlig fordel eller ved å henvise til broderskapet å oppnå en begunstigelse, likesom ingen frimurer urettmessig må begunstige en annen frimurer.»

«En frimurer skal veie sin tale og være aktsom med sine ord. Hva han har sagt, skal lyse av sannhet, og hva han lover, skal være urokkelig. Dette skaper tillit i den almindelige verden og er et vidnesbyrd om at frimurerord er faste som klippen.»

Sist redigert søndag, 23 april 2017 17:57

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden