Logens honnørtegn tildelt Kristen Ottesen

Logens honnørtegn tildelt Kristen Ottesen

I forbindelse med Oscar til de syv Bjerges årsloge 8. januar 2018 ble Kristen Ottesen tildelt logens honnørtegn. Kristen Ottesen er 88 år gammel og ble tatt opp i logen 3.12.1956. Han har hatt flere embeder i logen, men ble tildelt honnørtegnet spesielt for sin innsats for og omsorg for brødrene i mange sammenhenger i og utenfor logen. Vi gratulerer!

Sist redigert tirsdag, 09 januar 2018 10:29