"Mini" informasjonsmøter i Bergen våren 2020

Oscar til de syv Bjerge fortsetter suksessen med "mini" informasjonsmøter våren 2020. Vi gjør oppmerksom på at disse møtene kommer i tillegg til felles informasjonsmøte med Carl til den norske Løve søndag 2. februar. "Mini" informasjonsmøtene er ofte en til en møter og i en enklere form en ettermiddag på en ukedag. Møtestedet er i salongen i 1. etg og tidspunktet er kl 1845. Varighet ca en til en og en halv time. Ambisjonen er ett møte en gang pr måned! Påmelding er nødvendig til OM eller DepM.

Vårens datoer er:

torsdag 30. jan
onsdag 26. febr
onsdag 25. mars
torsdag 23. april
mandag 25. mai
mandag 22. juni (!)

Sist redigert onsdag, 08 januar 2020 20:16

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden