Honnørtegn tildelt Hjalmar Olseth

Til brødrenes store begeistring ble en i Hjalmar Olseth tildelt Oscar til de syv Bjerges honnørtegn på logens julemøte 15. desember.

Olseth har vært embedsmann i logen siden 1994. Han har vært Taler, Deputert Mester og Insp A. for å nevne noen av hans embeder. Imidlertid er det hans innsats langt utover det man med rimelighet kan forvente som er bakgrunnen for tildelingen: Ved hans "usynlige" virksomhet i logefellesskapet parallelt med embedsfunksjonene har han vært svært profilert i logen. Gjennom mer enn 14 år har han trosset vær- og føreforhold og reist til møtene i Deputasjonslogen i Sunnfjord. Han har instruert embedsverket der, skaffet embedsmenn fra Bergen og selv fungert i embeder. Med sitt nærvær har han vært og er til uvurderlig hjelp og støtte for brødrene og embedsverket der.

Broder Olseth er en lojal og trofast broder som strekker seg langt for brødrene. Han har alltid et smil på lur og en god og varm kommentar som gjør at brødrene trives i hans selskap.

 

Sist redigert søndag, 19 juli 2015 12:08

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden