Tildeling av hedersbevisninger i Bergen

Tildeling av hedersbevisninger i Bergen
   
Tildeling av hedersbevisninger i Bergen
   
| | |

I møtet i St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge den 2. mai ble Nils Tore Lund tildelt logens honnørtegn av avtroppende Ordførende Mester Hjalmar Olseth.
Stig Wernø Holter ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje av Ordenens Stormester.

Vi gratulerer!

Sist redigert søndag, 22 januar 2023 17:53

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden