Ordførende Mestere i Oscar til de syv Bjerge

Ordførende Mestere i Oscar til de syv Bjerge
   
|| || ||

Her følger en oversikt over Oscars Ordførende Mestere

Nåværende Ordførende Mester, Hjalmar Olseth, er født i 1964. Han ble opptatt i Oscar til de syv Bjerge i 1987.

I Oscar har han hatt mange embeder, Taler, FBB, Delegert og Deputert Mester. Olseth fører videre tradisjonen fra sine far ettersom hans far var Ordførende Mester St Johanneslogen Harald t.d.l. Haab (1975-1978)

  Navn Innsatt Avgikk
1 Foged   Hans Henrik Ramm 29.   juli 1875 1879
2 Lege   Fredrik Wilhelm Stabel 21.   januar 1881 8.   juli 1900
3

Assuransedirektør

Johan Joachim Zarentz Geelmuyden

1.   oktober 1900 16.   desember 1901
4 Oberst   Lars Jørgen Tysland 16.   desember 1901 12.   juni 1911
5

Skipsmegler og translatør

Johan Martens

11.   desember 1911 6. mai   1918
6

Kommandør i Marinen

Thoralf Rosenqvist

6. mai   1918 13.   april 1921
7 Direktør   Martinius Løken 15.   september 1921 18.   februar 1924
8

Arkitekt

Schak August Steenberg Bull

18.   februar 1924 11.   november 1929
9 Kjøpmann   Hans Kristian Harbitz 11.   november 1929 8.   januar 1940
10

Overrettsakfører

Søren Johan Marius Martens

8.   januar 1940 18.   desember 1950
11 Kjøpmann   Bjarne Minde 18.   desember 1950 14.   oktober 1957
12 Kjøpmann   Johan Woll Harbitz 14.   oktober 1957 9.   november 1970
13

Direktør

Magdalon Birger Andersen

9.   november 1970 5.   januar 1981
14 Distr.sjef   Frank Meidell Falch 5.   januar 1981 29.   januar 1988
15

Markedsdirektør

Olav Lars Vikøren

29.   januar 1988 3.   februar 1997
16

Rådgivende   ingeniør

Jon Randulf Vestrheim

3.   februar 1997 8.   april 2002
17 Daglig leder Kåre Offerdal 8.   april 2002 27.   september 2010
18 Regnskapsleder  Pål Fie Mathiesen 27.   september 2010  20. februar 2017
19 Jurist Hjalmar Olseth 20. februar 2017  
Sist redigert torsdag, 30 mars 2017 21:26

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden