Reisende i barmhjertighet

Reisende i barmhjertighet
   
| | |
Barmhjertigheten er som kjent en av frimureriets viktigste dyder. Bjarte Askeland (X) har i høyeste grad utøvet denne dyden. Vi har tidligere presentert Bjarte i forbindelse med andre humanitære oppdrag og som nevnt tidligere har han lang erfaring som lege med arbeid i fred, krise og krig. Han er offiser med majors grad og var blant annet i 4 år militærlege i Afghanistan. Se tidligere omtale av Bjarte.
I april 2020 reiste Askeland med NOR EMT, ledet av DSB, for å behandle COVID-19-smittede på sykehuset Bolognini di Seriate i Lombardia, og dermed hjelpe italienske myndigheter med å håndtere epidemien i landet.
Nå er det Moria-leiren som står for tur. Det er ulike oppfatninger om hvordan en best kan hjelpe, og uten å ta stilling til politikken i denne tragedien, hersker det liten tvil om at menneskene i leiren har behov for hjelp.
Vi har kjent til oppdraget noen dager (sperrefrist til i dag formiddag), og i forbindelse med reisen til Moria, har vi stilt Bjarte noen spørsmål.
Dere reiser nå til Moria. Hva er oppdraget?
-  Oppdraget er å oppfylle en forespørsel fra greske myndigheter om bistand i forbindelse med brannen i Moria-leiren. WHO og EU har kanalisert denne til norske myndigheter, som har gitt sin tilslutning, gitt finansiering og aktivert NOR EMT. Vi har respondert raskt og er nå klare for innsats.
Hvorfor?
-  Etter brannen har flyktningene blitt spredt og har nå verken husly, mat eller helsetjenester
Hva tenker du om det som skjer der nede?
-  Det er en humanitær katastrofe som vi alle, som medmennesker, har plikt til å gjøre hva vi kan med. Uavhengig av politiske, religiøse eller praktiske årsaker vil vårt team fungere uavhengig og upolitisk som en ren medisinsk tjeneste for alle som trenger oss.
Er du redd for å bli smittet?
-  Det er alltid en liten risiko for smitte, men vi har meget gode rutiner for smittevern og godt utstyr til eget bruk. Dessuten har jeg selv hatt Covid 19 og har fått påvist antistoffer. Jeg føler meg derfor trygg.
Hvordan forbereder du deg?
-  Jeg følger min trening og erfaringer fra mine to forrige oppdrag og har pakket det jeg trenger til eget bruk. Nå er vi på Starum og forbereder oss med brief, undervisning og pakking av klinikkutstyr.
Hvor lenge skal dere være der?
-  Det er foreløpig gjort avtale om vel 2 uker på bakken, men det kan bli forlengelse.
Du var en del av helseteamet som var i Bergamo. Hvilke inntrykk fikk du av det og har dette preget deg, evt på hvilken måte?
-  Det var en sterk, men svært berikende opplevelse i Bergamo som har gjort meg godt. Jeg føler meg sterkt priviligert over å få være en del av dette!
Jeg føler en sterk takknemlighet overfor teamet vårt, staben vår og våre myndigheter som har gjort NOR EMT mulig.
Det var for øvrig tillyst en pressekonferanse på formiddagen mandag 14. september. 
Noen vil kalle dette frimureri i praksis!
Oscar til de syv Bjerge ønsker broder Bjarte lykke til! 
Denne artikkelen/intervjuet finner du også i siste nummer av "Oscar-nytt" og på logens lukkede Facebook-side.
 
Utdrag fra våre lover:
"Å øve barmhjertighet mot fattige og nødlidende, besøke og pleie syke, trøste bedrøvede, komme enker til hjelp og dra omsorg for faderløse, advare og formane dem som feiler og hjelpe dem som befinner seg i fare og trengsel, og søke å redde dem som er i nød, er sådanne kristenplikter og skyldigheter som ethvert menneske bør iaktta, men som det i særdeleshet påligger en frimurer å oppfylle.
Sådan virksomhet kan en frimurer utføre enten i det skjulte eller ved arbeide i eller støtte av veldedige organisasjoner eller i Ordenens eget organ for støtte og hjelp til enker og eldre."
 
(Fakta om Moria leiren:
Minst 5.000 barn og ungdom under 18 år oppholder seg i Moria-leiren på den greske øya Lesvos. Av disse er om lag 1.600 enslige, ifølge hjelpeorganisasjoner. 79% er afghanere. Av disse er 60% kvinner og barn. De fleste er asylsøkere som ikke har fått avklart sin status og venter på å få sin asylsøknad behandlet i henhold til Menneskerettighetserklæringen. Moria-leiren er beregnet for knapt 3.000 mennesker, men huser nå nær 20.000. Kilder: NTB, UNHCR, WHO, FN, Aegan Boat Report)

Olav Kvinge

Sist redigert mandag, 08 mars 2021 18:20

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden