Skyss til logen?

Skyss til logen?
   
| | |

Har du problemer med å komme deg til logen? Da kan du kontakte Ceremonimester Gunnar Solberg på telefonnummer

91 12 97 41

Sist redigert tirsdag, 15 oktober 2019 11:17

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden