Bakgrunnen for logenavnet Olav til den gyldne Passer

Navnet på våre norske St. Johannesloger er ofte toleddet. Først et navn, et forbilde og deretter en henvisning for eksempel til et symbol.

St. Johanneslogen Olav til den gyldne Passer, arbeider i Det Svenske System, og er en fortsettelse av Skedsmo St. Johannes Broderforening som arbeidet i alle 3 grader under St. Johanneslogen Olaf Kyrre til den gyldne Kjæde. Olaf Kyrre viser til Olav III, konge i Norge år 1067 - 1093. Olaf III Kyrre spredte kristendommen til folket den gode vei ved å opprette gilder og bygge kirker, som kristkirkene i Nidaros og Bergen.
Som konge fikk han tilnavnet Kyrre, noe som betyr den fredlige.

Olav II Haraldsson den Hellige, også kalt Olav Digre, lovbestemte at kristen tro skulle være offisiell norsk religion.
Romerikingene eller Raumerne tok imot kristendommen etter et kortvarig slag mot Olav II Haraldsson på Hellerudsletta i år 1022.

Vår loge er oppkalt etter Olav II Haraldsson den Hellige. Han var konge i år 1015-1028, født 995 og død 29.juli i år 1030.

Henvisningen til symbolet Passeren, som tidligere ikke er brukt i noe norsk logenavn, kan stå som et symbol på den altomfattende barmhjertighet og kjærlighet.

Ernst Rolf Asplund
1.juli 2009.

Sist redigert torsdag, 27 mai 2010 18:28

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden