Fire tidligere Ordførende Brødre

Skedsmo_tidl_OB
Fire tidligere Ordførende Brødre i Skedsmo St. Johannes Broderforening. Her med tidligere Ordførende Broders merke den 10. januar 2008. SMP Olav Lyngset, Ordførende Broder i perioden 07.10.1986 - 02.04.1992. O.M. Sverre L. Sivertsen, Ordførende Broder i perioden 01.06.1995 - 04.06.1998. Øistein T. Kjus (nå Dep.M.), Ordførende Broder i perioden 04.06.1998 - 15.10. 2004. Per Lage Kvåle, Ordførende Broder i perioden 15.10.2004 - 13.09.2007.

Sist redigert søndag, 06 september 2009 16:02

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden