Skedsmo Broderforenings historie

Skedsmo St. Johannes Broderforening ble omdannet til St. Johanneslogen Olav til den gyldne Passer som ble innviet den 22. Januar 2009.

Skedsmo Broderforenings første møte ble avholdt på Olavsgaard hotell den 15. Oktober 1985 og med Polarstjerne ritualet som grunnlag. I de 10 første årene arbeidet broderforeningen i I-grad. Dette ble utvidet til II grad i 1996 og III grad i 1998.

Skedsmo St. Johannes Broderforening under St. Johanneslogen Olaf Kyrre t.d.g. Kjæde ble stiftet 15. Oktober 1985. Den har hatt følgende 7 Ordførende Brødre. Ragnar Tangberg, Olav Lyngset, Per A. Westbye, Sverre L. Sivertsen, Øistein T. Kjus, Per Lage Kvåle og Ernst Rolf Asplund.

Den har hatt tilhold på fire forskjellige steder. Start på Olavsgaard hotell, Hellerud gård fra 1991,Odd Fellow i Nittedalsgaten, Lillestrøm fra 1997 tilbake til Hellerud i 2006 og Odd Fellow, Strømmen, fra 2008.

Broderforeningen hadde tre Æresbrødre. Og alle tre var tidligere O.M. i Loge Olaf Kyrre. Det var tidligere O.O.A. Odd Grann, broder Alf Kortner Karlsen og broder Odd-Erik Thorshaug.

Skedsmo Broderforening var den eneste St. Johannes broderforening i Norge som arbeidet i Polarstjerneritualet, i alle tre Johannes grader.

Sist redigert mandag, 12 oktober 2009 08:55

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden