Brodertjenesten i Loge Sirius

Brodertjenesten i Loge Sirius
   
||| ||| |||

Omtanke og omsorg overfor sine medbrødre og alle medmennesker er en sentral del av det å være frimurer. Brodertjenesten i Loge Sirius gir brødrene en mulighet til å hjelpe andre brødre gjennom utfordrende perioder i livet. Mange brødre som deltar opplever at de får sterke og gode opplevelser gjennom brodertjenesten, og at det har gitt dem mye tilbake.

Brodertjenesten hviler på at man har en kjærlighet til hverandre som brødre, og som gjør at man vil forsøke å være til hjelp. Alle skal vite at logen er der for dem, og at logen føler ansvar for hver enkelt broder. Alle brødre er en del av broderkjeden. For at den skal være sterk, må hvert enkelt ledd være sterkt.

Å være til nytte

En viktig oppgave for brodertjenesten er å oppsøke brødre i forbindelse med sykdom og andre problemer, da drar distriktskontakter ut på besøk med en hilsen fra ordførende mester.

Brodertjenesten arbeider også med å gi en god velkomst til nye brødre. Når logen skal ta opp en ny broder, tar de kontakt med brødrene i det distriktet der den nye broder bor og oppfordrer dem til å komme på opptakelsen. Målet er å bli kjent med ham og følge ham opp slik at han raskt kan komme godt i gang og føle seg hjemme i logen, og ikke minst hjelpe ham til rette og stimulere han til å komme på møtene.

Omsorg skal ikke minst få komme til uttrykk i forbindelse med sorg eller sykdom. Brodertjenesten oppfordrer derfor familiene og eller brødre til å gi melding om det dersom en broder ønsker besøk. Men det er alltid den enkelte familie som må styre hvor mye eller lite brodertjenesten skal engasjere seg. Brodertjenesten skal ikke erstatte familiene, men være et supplement, et tilbud om støtte til de som ønsker det. Dette gjelder også på hvilken måte en skal delta ved en begravelse/bisettelse av en broder.

Det er opprettet en egen gruppe for brødre som nylig har mistet sin livsledsager, en nærstående slektning eller av andre årsaker har det tungt i hverdagen.

Brodertjenesten har også ansvar for å holde oversikt over jubilanter i logesammenheng. Ved runde årstall, som 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 og 95 år, får brødrene et flott glass med Loge Sirius sitt våpenskjold. Dette overleveres av distriktskontaktene, så vidt mulig på selve årsdagen.

Når en broder har vært med i logen i 25, 40 og 50 år inviteres han til et ordinært logemøte hvor de ved en høytidelighet får tildelt sine fortjente veteranmerker. De brødre som av ulike årsaker ikke kan møte, får besøk av brodertjenesten og blir overrakt veteranmerket hjemme.

For brodertjenesten er det et viktig mål å sørge for at brødre skal kunne «komme som de er» til logen, uansett hvor påvirket de blir av for eksempel alder eller plager. Man skal føle seg velkommen selv om det er vanskelig å gå i trapper, stå lenge oppreist eller delta i innmarsjen.

Logen oppfordrer distriktskontaktene til å ha jevnlig kontakt med alle brødrene i sitt distrikt, for eksempel med telefon eller besøk på fødselsdager og en hilsen til jul.

Organisasjon

Brodertjenesten er et av Logens 3 hovedutvalg og ledes av en Delegert Mester Jørgen Jeksrud. Med seg har han en kontaktkomité som består av sekretær, spesialpsykolog, erfaren konfliktløser og en yngre broder med tanke på å styrke kontakten med yngre brødre.

Brodertjenesten er inndelt i 16 geografiske distrikter med 2 kontakter i hvert distrikt som dekker alle brødre i Loge Sirius. Distriktskontaktene skal så langt mulig vurdere hvilke behov som det er ønskelig å bidra med innenfor sitt distrikt, enten det er snakk om kjøring, gå på sykebesøk eller å hjelpe en broder som trenger det på andre måter. En gang i året samles kontaktkomiteen og alle distriktskontaktene for å utveksle erfaringer om arbeidet.

Selv om det er medlemmene i Brodertjenesten som har de viktigste oppgavene i omsorgstjenesten, er de helt avhengige av at alle brødre føler et medbroderansvar overfor sine logebrødre. Ikke minst med å si fra til hvis man får kjennskap til en broder som kan ha behov for kontakt. I fellesskap bør vi tenke at samtlige brødre i Logen er en del av Brodertjenesten.

Vi er svært takknemlige for det engasjement og ansvar hver enkelt legger ned i brodertjenesten, og håper at det er til gjensidig utbytte for den enkelte broder og for Loge Sirius.

Er det spørsmål eller kommentarer vedrørende denne sentrale aktiviteten, kan disse gjerne rettes til leder Del M Jørgen Jeksrud på tlf/SMS 913 46 171 eller epost .

Sist redigert søndag, 26 januar 2020 10:02

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden