St. Johanneslogen Sirius Nr. 126

Møtekalender for 2025

Møtested: Byfogd Sandbergsgt. 10, Moss 2025 I grad II grad III grad
Januar DK - 22 C 29 C
Februar C - 26 CGH 19 D 12 C
Mars 19 C - 26 D 12 C
April D - 23 C
Mai ACØ
September CF - 24 C
Oktober O - 22 C 29 C
November C 27 C
Desember CM

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 11.01.25, kl. 18:30: Åpning av jubileumsåret
 • 15.01.25, kl. 18:30: Stadfestelse og innsettelse av embedsmenn
 • 24.01.25, kl. 11.00: Lite kollegiemøte
 • 29.01.25, kl. 18:30: Samarbeidsmøte med Cirkelen. Møte i Moss
 • 02.02.25, kl. 11.00: Kyndelsmesse i Rygge Kirke
 • 19.02.25, kl. 18:30: Torskemøte .Påmelding
 • 16.03.25, kl. 18:30: Søndagskveld i Logen
 • 19.03.25, kl. 18:30: Valdisholm Leder Møtet
 • 17.05.25, kl. 12.00: Lunsj i Logen
 • 30.08.25, kl. 11:00: Stort Kollegiemøte
 • 10.09.25, kl. 18:30: Kolbein besøker Sirius
 • 20.09.25, kl. 13:00: Veteran + Seniorloge
 • 24.09.25, kl. 18:30: Juniorloge
 • 01.10.25, kl. 18:30: Måltidsloge-Påmelding
 • 12.10.25, kl. 11:00: Kirkegang i Jeløy Kirke
 • 16.10.25, kl. 18:30: Samarbeidsmøte med Cirkelen. Møte er i Ski
 • 25.10.25, kl. 18:30: Forskningslogen??
 • 29.10.25, kl. 18:00: Rakfisk-påmelding
 • 12.12.25, kl. 18:30: Adventskonsert

Kontaktinformasjon

Postadresse: Byfogd Sandbergsgate 10, 1532 MOSS E-post:

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden