Honnørtegn tildelt fire Sirius-brødre på julemøte

Honnørtegn tildelt fire Sirius-brødre på julemøte
   
|| || ||

Fire Sirius-brødre ble tildelt Logens Honnørtegn for sin store innsats over mange år for vår loge. Bildet viser samtlige Sirius-brødre med Honnørtegn, inkludert noen som har fått sitt tegn tildelt av andre loger. De fire som nå fikk Honnørtegnet sitter på første rad sammen med Ordførende Mester. Fra venstre i første rad: Runar Thøgersen, Egil Fuglum, Ordførende Mester Leif Gjerstad, Per Arne Grytdal og John Borge Aastorp.

Sist redigert tirsdag, 17 januar 2017 23:07

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden