Honnørtegn tildelt fire Sirius-brødre på julemøte

|| || Foto: ||

Fire Sirius-brødre ble tildelt Logens Honnørtegn for sin store innsats over mange år for vår loge. Bildet viser samtlige Sirius-brødre med Honnørtegn, inkludert noen som har fått sitt tegn tildelt av andre loger. De fire som nå fikk Honnørtegnet sitter på første rad sammen med Ordførende Mester. Fra venstre i første rad: Runar Thøgersen, Egil Fuglum, Ordførende Mester Leif Gjerstad, Per Arne Grytdal og John Borge Aastorp.

Sist redigert tirsdag, 17 januar 2017 23:07