Kyndelsmesse i Ås kirke

Kyndelsmesse i Ås kirke
   
||| ||| |||

Ås kirke - som var stedet for årets kyndelsmesse – ble innviet i 1867, og ble renovert til sitt 150 års jubileum. Det antas å ha vært kirkested allerede fra rundt år 970, og var den største middelalderske stenkirke i Follo da den ble revet i 1866. Urgården Ås ga navn både til bygda og kirkestedet.

Initiativet til kyndelsmessene i regi av loge Sirius ble i 2006 tatt av daværende OM Kjell Ragnar Olsen, og i svært mange år planlagt av broder Thor Skott Hansen. Det var nå 18. gang
for denne stemningsfulle gudstjenesten. I år var det brødrene Jostein Grolid og Jan Flesjø som sto for forberedelser og gjennomføring. Arrangementet, som er hentet fra en svært gammel tradisjon, er til minne om møtet i tempelet mellom den nyfødte Kristus og Simeon. Messen ble etter hvert til den dagen da man innviet og velsignet alle rituelle lys som skulle brukes i kirken dette året. Dette ga navnet Missa Candelarum (lysmesse) til denne festen. På norsk ble navnet Kyndelsmesse.

Denne kvelden i Ås kirke startet på vanlig måte ved at lysene ble slukket, og sokneprest Finn-Ove Brandvold leste de første tekstene i mørket. Så fulgte sangen «Kyrie» som vekselsang mellom solist Frode Klæboe – inne fra kirken – og Moss Frimurer Sangforening som kom inn i prosesjon. Sangerne bar med seg lys som ble tent ved hjelp av 4 lystennere; 2 prester og 2 frimurerbrødre. Stående med de tente lys framførte koret «I østen stiger solen opp».

Etter dette fulgte «Kristus er verdens lys» som allsang før vår OM Jens Kristian Aamold framførte historikk og ønsket alle velkommen til messen. Broder Gunnar Vegsgaard var solist med sangen «Leid milde ljos», deretter allsang med salmen «Hellig, hellig, hellig».

Det hellige evangelium for Kyndelsmesse står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel, versene 22 til og med 40. Broder Jørgen Jeksrud leste denne teksten. Deretter holdt
Finn-Ove Brandvold kveldens tale, med «bakteppe» i Jesus, Maria og Josef som jøder, og dagens kritiske situasjon i Midtøsten.

Frode Klæboe framførte «Ikke en spurv til jorden», fulgt av den liturgiske bønn i veksel mellom liturgiprest Tom Egil Nordengen og menigheten. Den trofaste messingkvintett fra Moss framførte den svenske folketone «Visa från Utanmyr», før sangforeningen kom frem og sang «Nærmere deg min gud» etter et arrangement spesielt for kor.

Etter bønn, allsang «Så går en dag än från vår tid» og velsignelse, ledet koret utgangen fra messen under sangen og tonene til «Deilig er jorden».

 

Artikkel publisert i Sirius Nytt 2024, nr 1

Forfatter Oddvar Tjernshaugen

Sist redigert onsdag, 08 mai 2024 21:57

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden