Logebygget i Byfogd Sandbergs gate

Logebygget i Byfogd Sandbergs gate
   
||| ||| |||

Ved innvielsen i 1950 leide Loge Sirius lokaler i Moss Hotel. Etter at eieren døde, solgte enken hotellet i 1969. Den nye eieren brøt kontrakten og leiet ut spisesal, selskapslokaler og garderobe til bingospill. Logen ønsket ikke å gå til rettssak.

Selv om det gjensto nesten 10 år av kontraktstiden med hotellet, oppnevnte daværende OM Oddgeir Hagen-Viskum høsten 1970 en finans- og huskomité til å planlegge loge i eget hus. Det ble på et tidlig tidspunkt klart at et nybygg av en størrelse logen trengte, for en stor del måtte baseres på dugnad. Logebrødre stilte seg da også til disposisjon. Erik Thoring påtok seg oppgaven som arkitekt og Carsten Lund Stenmark som bygningsteknisk konsulent.

Mange eiendommer ble undersøkt, men etterhvert samlet interessen seg om 2 naboeiendommer i Byfogd Sandbergsgate, nr. 10 og 12. Siden eiendommene lå i et villastrøk, ble søknad om prinsipiell godkjennelse sendt kommunen. Godkjenning ble gitt og begge eiendommene ble innkjøpt høsten 1972.

Eier av Byfogd Sandbergsgate 12 var Hilditch-menigheten. Huset var i svært dårlig forfatning og ble revet og fjellet sprengt. Eier av Byfogd Sandbergsgate 10 var Metode-Renhold AS og br. Arne W. Nilsen. Bygningen sto i sin tid på Klommesten, men kaptein Helly J. Hansen kjøpte huset og fikk det flyttet til Byfogd Sandbergsgate. Her ble det innredet til en herskapsbolig og fikk utvendig den jugendarkitektur som kjennetegner den i dag.

Et omfattende prosjekteringsarbeid ble satt i gang. OM godkjente prosjektet og i november 1975 ble byggeplanene approbert av Ordenens Stormester. Sangerstuen ble innredet på dugnad. Vegger ble fjernet og det ble innredet et rom på 70 kvm. som fra oktober 1976 ble brukt både som spisesal og salong.

Råbygget til den nye delen i nr. 12 var ferdig våren 1977. Etter en stor dugnadsinnsats kunne både nytt kjøkken og spisesal innvies på logens første møte høsten 1978. Stoltheten i dugnadsgjengen var åpenbar da Ordenens Stormester Bernhard Paus innviet den vakre logesalen 22. november 1978. En ny milepæl ble nådd da ytterlige rituelle rom av samme OSM ble innviet 25. september 1985.

Den nybygde delen av huset var nå ferdig innredet, men fortsatt gjensto en del arbeider i det gamle bygget. Nytt inngangsparti og kjeller med garderobe og nye toaletter ble sluttført i juni 1988. Dugnadsånden var fortsatt til stede og ny spisesal stod ferdig til høstens første møte i 1994. På forsommeren 1997 ble Sangerstuen ominnredet og fikk det utseende den har i dag. Ventilasjonsanlegget ble utbedret og innredning av Johannesstuen stod ferdig til høytidsdagen i mai 2008.

 

Logefellesskap i Moss

St. Andreaslogen Kronen, som ved århundreskiftet var deputasjonsloge i Østfold, hadde ingen permanente lokaler. I 1996 gjorde Det Høye Råd vedtak om at en fremtidig St. Andreasloge for Østfold og Follo skulle ha sine lokaler i Moss. I 2002 fikk Loge Sirius kjøpt naboeiendommen, Byfogd Sandbergs gt. 8 og i november 2004 besluttet Ordenens Stormester etter råd fra Logedirektoriet og Det Høye Råd at St. Andreaslogen Kronen (2001) og Borg Stewardsloge (2004) skulle ha sine lokaler i Moss.

De Ordførende Mestere for de tre logene ble oppnevnt som byggekomite med tidligere OM i Sirius, Jens Aamold, som formann. Ordenens Storintroduktør, arkitekt Bjarne Stabell, hadde lenge vært engasjert i saken, og var kommet langt i arbeidet med tegninger og kostnadsoverslag for utbygging. Planen var opprinnelig utbygging i to trinn. Den innebar at første byggetrinn skulle omfatte nybygg og innredning av lokaler for St. Andreaslogen Kronen, samt montering av heis. Byggetrinn 2, som innbefattet egen sal for Stewardslogen, ble utsatt inntil finansieringen er på plass.

Bygningen i Byfogd Sandbergsgt. 8 ble revet og OM Kjell Ragnar Olsen kunne i april 2006 legge ned grunnstenen for nybygget. Byggmester Thore Svenberg var hovedentreprenør, men noe av arbeidet ble utført på dugnad, inkludert utvidelse og oppgradering av parkeringsplassen i Fjellveien 5 på Skarmyra.

Det ble et stort økonomisk løft, men med utstrakt bruk av dugnadsarbeid og millionarv i gave ble saken løst. St. Andreaslogen Kronen hadde ansvaret for å bekoste og innrede St. Andreaslogens rom, og mye av arbeidet ble også der utført på dugnad.

Målsettingen hadde vært å imøtekomme behovet for hensiktsmessige lokaler og arbeidsforhold for St. Andreaslogen Kronen. Prosjektet ble gjennomført både praktisk og økonomisk på en tilfredsstillende måte. St. Andreaslogen Kronen ble innviet av Ordenens Seglbevarer 16. oktober 2007 og Logefellesskapet Østviken ble etablert i 2007.

Dugnadsinnsatsen har vært imponerende i tiden som har gått siden planlegging av eget hus startet. Mange har bidratt. Loge Sirius kan bare takke dem alle for god hjelp og vel utført arbeide.

Sist redigert lørdag, 18 januar 2020 16:49

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden