Stormesterens Fortjenstmedalje til Kjell Ragnar Olsen

Stormesterens Fortjenstmedalje til Kjell Ragnar Olsen
   
||| ||| |||

I vårt logemøte 25. september 2019 i l grad ble tidligere Ordførende Mester Kjell Ragnar Olsen tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Det var OSM Ragnar Tollefsen som tildelte medaljen.

I sin tale fremhevet OSM Kjell Ragnars særdeles fortjenestefulle arbeide. Spesielt poengterte han Kjell Ragnars tjenestevillighet: - Han stod i spissen for store tiltak; i sin tid som OM startet han opp Kyndelsmesse i Loge Sirius, han var med på å inngå forlik om Bergersborggaven, og ikke minst var han ansvarlig for finansiering og reising av det nye St. Andreas bygget i Byfogd Sandbergs gate.

I sin svartale takket Kjell Ragnar for tildelingen og sa: - Det er med glede og stolthet jeg har mottatt Stormesterens Fortjenstmedalje. Ja, den er vel fortjent, fordi jeg deler den med Moss Frimurer Sangforening; «Min Kør», som gjennom 13 år har ført Kyndelsmessen i Loge Sirius frem til perfeksjon; til Ordenens ære og menighetenes gavn.

Når det gjelder arbeidet med finansieringen av St. Andreas bygget her i Moss, deler jeg Fortjenstmedaljen med avdøde Leopardbroder Ola Nikolai Sømme Hoff på Bergersborg, som med sin storslåtte testamentariske gave, la grunnlaget for byggefondet.

Når det gjelder reisingen av selve St. Andreas Bygget, deler jeg Fortjenstmedaljen med alle de trofaste logebrødrene som, gjennom utallige dugnadstimer og bidrag av forskjellig slag; penger, varer tjenester og kulturelle arrangementer, gikk sammen om ett stort, felles løft: Å oppfylle Syver Hagens ønske om et samlende St. Andreas Bygg for hele Østviken. Mange takk mine Brødre.

Kjell Ragnar Olsen har vært medlem i Loge Sirius i 48 år. Han har vært embedsmann i 24 år, hvorav 18 år i Østen. Han har vært vikar for Annen Bevoktende Broder i 4 år, vikar for Broder Taler i 2 år, Delegert Mester i 8 år, Deputert Mester i 4 år og Ordførende Mester i 6 år.

Alle brødrene i Sirius gratulerer!

Sist redigert torsdag, 15 april 2021 21:26

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden