Utdeling av Logens honnørtegn til fire Sirius-brødre

Utdeling av Logens honnørtegn til fire Sirius-brødre
   
| | |

Ved en uformell men svært hyggelig tilstelning i logens lokaler 23. september 2020 ble 4 brødre hedret med Loge Sirius’ honnørtegn for deres ekstraordinære innsats for vår loge.

Vår loges Ordførende Mester, Oddvar Tjernshaugen, refererte for begrunnelsen for tildelingen:

Hartvig Elton har i en årrekke vært et oppofrende og innsatsfylt medlem av logens intendantur. I tillegg har han i over 10 år vært leder av Dekkegjengen som tilrettelegger for alle taffel i så vel St. Johanneslogen Sirius som i Stewardslogen Borg. Hartvig er mangeårig medlem av Medlemskomiteen som samvittighetsfullt gjennomgår ansøkningene fra nye interesserte brødre og sørger for at faddere og referanser er behørig intervjuet innen søknadsskjemaene får godkjenningsstempel.

Geir Will Johnsen er grafiker av yrke, og har siden sin inntreden i logen vært sentral i utarbeidelsen av jubileumsbøker og andre publikasjoner. Han var hovedansvarlig for layout av vår jubileumsbok i 2010 og fotokavalkade til logens jubileum nå i 2020. Hans aller største innsats har vært og er fortsatt som ansvarlig for redigering og layout av medlemsbladet SiriusNytt. Dette medlemsbladet er svært populært blant brødrene og deres familier, og er logens viktigste kilde til informasjon. Geir har musikk som hobby, og er et engasjert medlem av en gruppe på tre som gjerne bidrar ved våre høytidsmøter og julemøter.

Jan Flesjø har i en lang periode vært en sterk bidragsyter til ulike oppgaver i Sirius. Viktigste bakgrunn for tildelingen er hans sentrale innsats som medlem i redaksjonskomiteen for vårt medlemsblad SiriusNytt, hvorav de siste 5 år som redaktør. En annen sentral oppgave er knyttet til Moss Frimurer Sangforening der han nylig ble valgt til ny formann. Det skal også nevnes at Jan har vært embedsmann i 20 år i Sirius, derav 8 år som v/ABB og ABB, 4 år som Del. M og 8 år som Dep M. I tillegg var han i flere år sekretær og leder i logens brodertjeneste. Han har som leder av MK gjort en jobb som i sterk grad har bidratt til god rekruttering i vår loge.

Jostein Grolid er kantor i Ås menighet. I logen har han de siste 10 år vært leder av og inspirert en sterk organistgruppe på 4 medlemmer. Han var satt opp til å få den X grad 31. mars 2020, noe som vi vet nå er rokkert i tid. Sangen og musikken har en svært sentral plass i Sirius, og Moss Frimurer Sangforening er helt sentral, både der sangen er en del av våre ritualer og i viktige arrangement som Kirkegang hvert år, våre tradisjonelle Adventskonserter og Kyndelsmesser samt Julemøte og Høytidsmøte. Jostein har i sin periode som ledende organist også vært Sangforeningens dirigent og inspirator. Det er ikke minst viktig når vi nå er i en tid da rekruttering av nye medlemmer både til Sirius og Sangforeningen må ha stor oppmerksomhet.

Brødrene ble gjenstand for hjertelige gratulasjoner og fortjent hyllest, og vi kjenner stor takknemlighet overfor mottakerne som sammen og hver for seg over tid har bidratt til at Sirius fungerer så godt og at det er så meningsfylt å være Siriusbroder. 

Sist redigert fredag, 13 november 2020 15:05

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden