Våpenskjoldet

125Våpenskjoldet til St.Johanneslogen St.Olav til det Gyldne Kors er et heraldisk fint våpenskjold hvor symbolene Olavskorset og Olavsrosen omkranses av en bord med logens navn øverst og devisen, valgspråket, nederst.

Skjoldet preges av to fargeflater, rødt øverst og gull nederst.
Losjens sterke devise: Per Crucem ad Lucem som betyr: Gjennom Korset Til Lyset, står i borden nederst.

I skjoldets viktigste halvdel, den øverste, som bæres nærmest hjertet, viser et gullkors på rød bunn.
Korset er et Olavskors, et kløverbladskors, som er gresk i sin grunnform, med trekløver på hver av de fire armene. Korset kalles også et Mauritiuskors hvor de 12 kløverbladene leder tankene mot de 12 apostlene, de 12 portene i muren rundt Jerusalem, og Israels 12 stammer.

I den nedre gyldne halvdelen er det røde flettemønsteret, Olavsrosen.
Rosen består av tre flatklemte sirkler som er flettet i hverandre.
Symbolikken kan henspeile på treenigheten. Vi kan si at St.Olav var den første av de tre nordiske helgenkongene; norske St.Olav, danske St.Knud og svenske St.Erik.
Rosen ble brukt på norske 5- og 10-krone sedler fra 1901 til 1945.
Antakelig er ikke rosen noe kristent symbol. Det kan være en avart av en valknute, et magisk tegn uten begynnelse eller slutt. I en islandsk trolldomsbok fra omkring 1600, er det fortalt at kong Olav bar en slik valknute. Valknuten brukes også som symbol på veiskiltene for severdighet.

Les mer i jubileumsboken St.Olav t.d.g.Kors 1950 til 2000.

Sist redigert onsdag, 26 mars 2014 13:45

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden