Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Gruppens leder Harald Ulvan takket Stormesteren med en gave bestående av kortreist lokalprodusert mat fra Hitra og tilhørende drikke.
Gruppens leder Harald Ulvan takket Stormesteren med en gave bestående av kortreist lokalprodusert mat fra Hitra og tilhørende drikke. Roar Brevik Næss
Gruppens leder Harald Ulvan takket Stormesteren med en gave bestående av kortreist lokalprodusert mat fra Hitra og tilhørende drikke. Gruppens leder Harald Ulvan takket Stormesteren med en gave bestående av kortreist lokalprodusert mat fra Hitra og tilhørende drikke. Roar Brevik Næss

Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig.

Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte land besøkte denne gangen en liten frimurergruppe langt ute i havgapet på Trøndelagskysten.

Møter i frimurergrupper er langt mindre formelle enn et logemøte noe som gjorde at brødrene fikk et langt mer personlig møte med vår Stormester enn hva man får i ett logemøte, noe både brødrene og Stormesteren satte umåtelig stor pris.

Kveldens foredrag var ved en av St.Olaf t.d.g.T’s studiesirkler, Errare humanum est (Det er menneskelig å feile) som holdt et meget solid og gjennomarbeidet foredrag om St. Johannes lærlingers prydelser.

Etter foredraget ble det en engasjert diskusjon rundt kveldens tema, en diskusjon vår Stormester deltok i med stort engasjement.

Taffelet var som vanlig på møter i Hitra og Frøya Frimurergruppe, kortreist mat, denne gangen hjortefilet med passende tilbehør.

Taler ble det også. I tillegg til en inspirerende og varm tale fra Stormesteren var det også hilsener og gaver fra gruppens leder Harald Ulvan, den nye Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Svein Klokkerhaug, Del.M. Kjell Næss fra St. Olaf t.d.g.T og gjestende Ordførende Mester Jahn Herold Hansen fra Arcturus i Narvik.

Frimurernes Sangforening i Trondheim deltok under møtet.

Dagen etter møtet var det planlagt båttur ut til ett av de store oppdrettsanleggene for laks, en næring som Hitra er kjent for over hele kloden.

Planlegging av båttur i November ute i havgapet med det som kan skje av vær og temperaturforhold er imidlertid vanskelig og turen måtte derfor dessverre avlyses.

Sist redigert onsdag, 12 februar 2014 09:04

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden