Kontaktpersoner i Vest-Telemark St.Johannes Frimurergruppe

Leder       er broder Arvid Syftestad     som har mobilnummer 913 01 560 , mail:

Nestleder er broder Harald Torjussen  som har mobilnummer 957 67 782.

Kasserer  er broder Ljupco Shopov     som har mobilnummer 975 29 422

Sekretær  er broder Morten Mellingen som har mobilnummer 957 27 203, mail: 

Sist redigert onsdag, 03 april 2019 16:49

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden