Kongsvinger St. Andreas Frimurergruppe Nr. 553

Kongsvinger St. Andreas Frimurergruppe

Møtekalender for 2022

Møtested: Prestegårdsveien 2, Kongsvinger 2022 IV/V grad VI grad
Mars
April 27 
Oktober 26 
November 30 

Møtene begynner: kl. 19.00

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Prestegårdsveien 2, 2213 KONGSVINGER Telefon: 62813928 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Sekretær 97719909

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden