Landslogens Provins Nr. 700

Møtekalender for 2019

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2019 VII grad VIII grad IX grad X grad XI grad
Januar - 29  - 31 D 15  22 
Februar 19  - 26  - 28 D 12 
Mars 26  - 19 O 12 
April
Mai - - - 13  - 14  - 15  23 
August 13  - 14  - 15  - 19  - 20  - 21  - 22  - 29 D
September A - 24  10  10 SANDEFJORD - 17 SANDEFJORD - 17  - 23 HAMAR
Oktober - - 29  HAMAR - 15  - 17 D - 22 
November - 14  26  12  - 19 
Desember 10 M

Møtestart:
VII grad: 18.30
VIII grad: 18.30 (formøtet presis kl. 16:00)
IX grad: 17.30 (formøtet presis kl. 15:15)
X grad: 18.30

Høytidsdag, julemøte og kollegiemøte starter kl. 18.00

Antrekk:
Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Spesielle møter

  • 19.03.19, kl. 15:00: Ordenens Store Høytid (OSH). Holdes i VIII grad. Begynner kl 15:00. Se egen invitasjon. Påmelding
  • 27.08.19, kl. 17:00: Treningsmøte KUN for Landslogens Embedsmenn

Kontaktinformasjon

Postadresse: Landslogen, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag).

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 93417220
Sekretær 92263794
Sekretær 97116139
Sekretær 93452002

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.