Landslogens Provins Nr. 704

Møtekalender for 2020

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2020 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar - 23 D - 28  14  21 
Februar 18  - 25  11 
Mars 10  19 D - 24  - 31 
April 21  - 28  20 HAMAR - 28 SANDEFJORD
Mai - - - 11  - 13  - 14  - 20 
August - - 10  - 11  - 12  - 13  - 14  - 17  - 18  - 19  - 20  - 21  - 24  25  - 31 HAMAR
September 22  - 29  15 
Oktober 20  - 27  - 13 
November 10 A - 17  - 24 
Desember M

Møtestart:
VII grad: 18.30
VIII grad: 18.30 (formøtet presis kl. 16:00)
IX grad: 18:00 (formøtet presis kl 15:45)
X grad: 18.30

Høytidsdag, julemøte og kollegiemøte starter kl. 18.00

Antrekk:
Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Landslogen, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag).

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 98253501
Sekretær 90841101
Sekretær 97116139
Sekretær 93452002
Sekretær 90085098

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.