Å vite om – å bry seg eller ikke

Å vite om – å bry seg eller ikke
   
||| ||| |||

Lys er kjærlighet og kjærlighet er lys! Grunntonen som folder seg ut og skaper universer; galakser, stjerner – planeter med den vakreste natur og yrende liv. Skaper menneskene - deg og meg og alle – løfter oss frem til et nytt liv, til en ny dag! Dette vet vi. Bevissthet betyr å vite om. Noen nøyer seg med å vite om at livet består av tilfeldigheter - flaks og uflaks! 
Andre vet om at livet er en evig skapende prosess som skal utvikle vår bevissthet slik at vi får høyere kunnskap om livets hensikt! 

DNAet i cellene våre er en slags radar som tar inn – som registrer grunntonen i alle livets hendelser. Og så bruker vi vår frie vilje til å sortere hva vi vil bry oss om - eller la være å bry oss om.
Likegyldighet - eller la være å bry seg om lysets og kjærlighetens grunntone - er ikke bare å vise en likegyldighet til at livet har en hensikt, men også til livets åndelige/ spirituelle dimensjon. Vår evne til å elske og å vise uforbeholden medfølelse er på sparebluss! Det vet vi om!

Vi vet også om at når vi åpner hjertene våre for lys og kjærlighet så folder grunntonen seg ut og fyller hele mennesket. Og det blir naturlig å elske og vise medfølelse uten tanke for å skulle ha noe igjen. Vi er da ikke bare på lag med Gud, med grunntonens skapende kraften i hele kosmos – men også på lag med oss selv! Først da kan vi skape en vakrere verden - for oss selv og for andre! 
Dette er ikke sannheten – men slik er å vite om! Så da så! 

Terje Lie Pedersen XI

(Olav Kvinge, red)

Sist redigert mandag, 08 november 2021 13:20

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden