Heder til Harald Antun!

Heder til Harald Antun!
   
||| ||| |||

Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen har tildelt Den Norske Frimurerordens Hederstegn til Harald Antun.
Utdelingen ble foretatt av Stormesteren personlig den 25.08 i Bergen.

Harald Antun ble opptatt i Oscar til de syv Bjerge i 1983. Her var han embetsmann i flere år, og han har også fått Oscar sitt honnørtegn. Antun har videre hatt mange og langvarige oppgaver i Provinciallogen. Stormesteren understreket Harald sitt langvarige arbeid både i Provinsen og for Ordenen sentralt. Stormesteren sa videre at Antun leverer verdifull bistand med kvalitet, med innsikt og alltid i god tid. Antun har gitt betydelige bidrag med tanke på Logens sikkerhet og har fortsatt embete i Provincialogen. Hans råd betyr alltid noe, og Hederstegnet er en takk for betydelig og ekstraordinær innsats over lang tid. Vi gratulerer!

Sist redigert mandag, 08 november 2021 13:24

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden