Honnørtegn til Jørn Osmundsen

Honnørtegn til Jørn Osmundsen
   
||| ||| |||

I forbindelse med Bergens Provincialloiges Høytidsdag 19. september ble Jørn Osmundsen tildelt Provinciallogens Honnørtegn.

Provinsialmester Hjalmar Olseth fremhevet spesielt betydningen Osmundsen sine personlige egenskaper har for logen og brødrene. «Han har en unik kombinasjon mellom å alltid være til stede og på en unik måte alltid slipper alle til. Aldri har han stukket seg frem på andres bekostning og aldri har han tatt ordet fra andre og beholdt det! Osmundsen er en stillfarende broder som yter en stor innsats, som ser brødrene og låner alle et ord. Og til de som vil høre, gir han alltid noe igjen. Han har alltid gitt et smil, skjøttet sine verv og bringer alltid noe godt med seg. Osmundsen har brakt liv til studiegruppen!»

Osmundsen ble tatt opp i Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1982 og fikk sin X grad i Bergens Provincialloge i 2002.

Vi gratulerer!

Sist redigert torsdag, 28 september 2023 11:33

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden