Lommekalenderen 2024 - for Frimurerlogene i Vestland og Rogaland

Lommekalenderen 2024 - for Frimurerlogene i Vestland og Rogaland
   
| | |

Vedlagt denne side er lommekalenderen for 2024. Revidert utgave. Endringer er for møter i IX grad. Bruk også kalenderfunksjonen på nett under den enkelte loges nettside. Den enkelte loges sekretær sørger for at denne til en hver tid  er oppdatert, dvs når det skjer endringer etter lommekalenderen er trykket. 

Av Olav Kvinge

Last ned vedlegg
Sist redigert tirsdag, 02 januar 2024 18:15

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden