Ny Deputert Mester fra 2024

Ny Deputert Mester fra 2024
   
||| ||| |||
Per Hannevold er utnevnt til Deputert Provincialmester i Bergens Provincialloge med virkning fra 1. januar 2024.
Broder Per er Oscar-broder og har hatt flere embeder i logen.
I Oscar til de syv Bjerge har han vært vikar Taler, fast Taler, Delegert Mester og Deputert Mester. 
I Provinciallogen har han vært vikar for Overkansler. Nåværende embede er Overkansler før han nå overtar som Deputert Provincialmester etter Johnny Handeland.
Av yrke er han professor og har vært yrkesmusiker i hele sitt voksne liv. Sin yrkeskarriere er nylig avsluttet som solofaggotist i Harmonien.
 
 
Sist redigert lørdag, 23 september 2023 14:07

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden