Stormesterens fortjenstmedalje til Per Hannevold

Stormesterens fortjenstmedalje til Per Hannevold
   
||| ||| |||

På Bjørgvin sin 125 høytidsdag ble Per Hannevold tildeltStormesterens fortjenstmedalje.

Stormester Ragnar Tollefsen som sto for tildelingen la vekt på det store engasjementet som Per Hannevold har vist logen og Ordenen. Per har som musiker alltid bidratt med kunst der det passer inn i møter. Videre har Per Hannevold gjennom sine 24 år i Ordenen skapt en omfattende virksomhet som forfatter/ skribent og en fengslende foredragsholder, i alle skifter. 

Vi gratulerer!

Sist redigert torsdag, 08 september 2022 18:23

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden