Engasjerende og motiverende OM-møte i Tromsø provins

Årets første halvårlige møte for de ordførende mestre og brødre i provinsen ble gjennomført torsdag 3. og fredag 4. mai 2018 i sammenheng med Høytidsmøtet. Med et par unntak stilte samtlige ordførende mestre og brødre i provinsen.

Vår Stormester holdt et inspirerende og engasjerende innlegg om Ordenens kristne verdigrunnlag og stilte spørsmål om vi var flinke nok til å kommunisere det ut i den profane verden. Er vi for utydelige i vår kommunikasjon om verdigrunnlaget?

Ordenens Administrator Bjørn Bergholtz innledet om det arbeid Ordenen gjør med velgjørenhet, og inviterte til diskusjon om hva som kan gjøres bedre og annerledes.

Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samset innledet om vårt verdigrunnlag og om hvordan det svenske system eller det kristne frimureriet vokste frem som en reaksjon på forholdene i samfunnet den gang.

En rekke lokale og administrative saker ble også diskutert, samtidig som de tre logeavsnitt hadde sine arbeidsøkter vedr sine spesifikke rituelle og driftsmessige problemstillinger. Det neste OM-møtet vil finne sted til høsten på Sortland.

Sist redigert søndag, 25 september 2022 20:15

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden