Stormesterens Fortjenstmedalje til Arvid Øvergård

Stormesterens Fortjenstmedalje til Arvid Øvergård
   
| | |

I Høytidsmøtet for Tromsø Provincialloge torsdag 7.mai, ble tidligere OCM, Arvid Øvergård, tildelt Stormesterens Fortjestmedalje.

Både Stormesteren Tore Evensen og Prov Mester Per-Trygve Kongsnes takket br Arvid for hans store innsats på det rituelle området.

Særlig ble hans deltagelse i utarbeidelse av CM-instruksen for Kapitelet fremhevet, samt hans generelle innsats for CM-instruksene.

Dette var en meget populær tildeling og br. Arvid høstet stor applaus ved taffelet og mange gode og rosende ord fra brødrene.

Br Arvid er den fjerde broder i Tromsø Province som har fått tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje.

 

Sist redigert søndag, 25 september 2022 20:10

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden