Vel gjennomført Høytidsmøte i St. Andreaslogen St. Michael t.d.f. Sverd

Vel gjennomført Høytidsmøte i St. Andreaslogen St. Michael t.d.f. Sverd
   
| | |

Den 20. mai var det høytidsmøte i St. Andreaslogen St. Michael til det flammende Sverd.

Hele 55 brødre hadde funnet veien til logen på Sortland, flere av disse var besøkende fra både nærliggende og fjernere strøk. Tromsø Provincialloge var representert ved Deputert Provincialmester Jan-Eirik Lindberg som representerte Provinciallogen for andre gang. Provincialmester Per Trygve Kongsnes var opptatt med høytidsmøte i St. Andreaslogen Oscarsborg i Narvik den dagen.

Det rituelle møtet forløp aldeles utmerket – særlig tatt i betraktning at tre av embedsmennene debuterte i møtet.

Taffelet var utmerket. Fisker og broder, Willy Olsen hadde egenhendig fisket og tilberedt boknafisken. Broder Bent Olaussen stod for tilberedning av måltidet, bestående av fisk, bacon og annet godt tilbehør. Det hele ble avsluttet med kaffe avec og god stemning blant brødrene.

Sist redigert søndag, 25 september 2022 20:12

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden