Stormesterens Fortjenstmedalje til Gunnar Bjerkan

Stormesterens Fortjenstmedalje til Gunnar Bjerkan
   
||| ||| |||

I VII gradsmøte i Trondhjems Provincialloge den 9.mars 2022 ble Gunnar Bjerkan tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje.

Broder Gunnar Bjerkan har sammenhengende hatt embeder i over 21 år, og har lagt for dagen en innsats som har gått langt ut over det som kan forventes av noen embedsmann, og er fortsatt en aktiv bidragsyter i Ordenshuset i Trondheim. 

Tildelingen ble foretatt av Stormesterens Stattholder, Frode Olsbø. Mere om tildelingen og begrunnelsen for denne finnes i det kommende nummer av Trondheimslogenes logeblad Collegia nr. 1 - 2022.

Vi gratulerer broder Gunnar med den vel fortjente utmerkelsen!

Sist redigert tirsdag, 12 juli 2022 17:39

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden