Sørlandet Kapitel Broderforening Nr. 808

Sørlandet Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2021

Møtested: Kristiansand 2021 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 21 (AR)
Mars 18 (FL)
April 29 (KR)
Oktober 14 Aø(KR)
Desember (AR)

Møtene begynner: kl. 18.30

Møteadresser:
Arendal: Vestregt. 6
Flekkefjord: Austadvika 3
Kristiandsand: Kirkegt. 2

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: c/o Knut O. Flatner, Svaneveien 23, 4878 Grimstad Telefon: 952 96 000 E-post:

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.