Installasjon av ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge

Hans Henrik Bakke ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardloge.||| Hans Henrik Bakke ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardloge.||| Foto: |||

Torsdag 28. oktober 2021 ble Hans Henrik Bakke installert som Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge.

Broder Hans Henrik ble allerede under en enkel seremoni i et utvidet kollegiemøte den 15. oktober 2020 administrativt gitt oppgaven som Ordførende Mester. Korona-situasjonen gjorde imidlertid at den videre formelle stadfestelser ble utsatt. Nå i oktober 2021 hadde tiden kommet for en formell og høytidelig installasjon.
Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen med følge hadde tatt turen til Stewardlogens lokaler i Arendal. Stormesteren ledet møtet ved denne høytidelige handlingen.

Sist redigert mandag, 22 november 2021 09:40