St. Andreaslogen St. Eystein Nr. 403

Møtekalender for 2021

Møtested: Frimurerlogen, Kongensgt. 3, Trondheim 2021 IV/V grad VI grad
Januar 14 K - 21 C 28 C
Februar C - 11 C - 18 C 25 C
Mars C - 11 C - 18 C 25 C
April C - 15 Z
September F - C - 16 C - 23 C 30 C
Oktober C - 14 C - 21 C 28 C
November C - 11 C - 25 øCA 18 C
Desember C - MC

Møtestart kl. 19.00.
Høytidsdag kl. 18.00.
Julemøte kl. 19.00.

Spesielle møter

  • 07.01.21, kl. 19:00: Utvidet kollegiemøte, alle embetsmenn, faste og vikarer, samt andre interesserte brødre med minimum IV/V grad.
  • 10.01.21, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embedsverket har rituell øvelse i IV/V grad.
  • 21.02.21, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embedsverket har rituell øvelse i VI grad.
  • 21.03.21, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embedsverket avholder rituell øvelse i VI grad.
  • 26.08.21, kl. 19:00: Utvidet kollegiemøte, åpent for alle embetsmenn, faste og vikarer, samt andre interesserte brødre med minimum IV/V grad.
  • 29.08.21, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embetsverket avholder rituell øvelse i IV/V grad.
  • 26.09.21, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embedsverket avholder rituell øvelse i VI grad.
  • 24.10.21, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embedsverket avholder rituell øvelse i VI grad.
  • 14.11.21, kl. 18:00: Øvelse gjør mester, embedsverket avholder rituell øvelse i VI grad.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7011 TRONDHEIM Telefon: 92 66 02 83 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 92424442
Ordførende Mester 97675503
Sekretær 92660283

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.