St. Andreaslogen St. Eystein Nr. 403

Møtekalender for 2024

Møtested: Frimurerlogen, Kongensgt. 3, Trondheim 2024 IV/V grad VI grad
Januar 11 K - 18 C 25 D
Februar C - C - 15 C - 22 C 29 C
Mars C - 21 CW 14 C
April C - 11 C - 18 L
August 29 D
September CF - 12 C - 19 C 26 C
Oktober C - 10 C - 17 C - 24 C 31 C
November C - 14 C - 28 ACø 21 C
Desember C - 12 MC

Møtestart kl. 19.00.
Høytidsdag kl. 18.00.
Julemøte kl. 19.00.

Spesielle møter

  • 04.01.24, kl. 19:00: Utvidet kollegiemøte, med ALLE embedsmenn og andre interesserte brødre.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7011 TRONDHEIM Telefon: 92 66 02 83 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91544408
Ordførende Mester 97675503
Sekretær 90690311

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden