St. Johanneslogen St. Olaf t.d. gjenreiste Tempel Nr. 121

Møtekalender for 2024

Møtested: Kongens gate 3, Trondheim 2024 I grad II grad III grad
Januar 16  - 23 FK 30 
Februar - 20  13  27 
Mars 19  12 
April 16 
Juni 25 
September - 20  10 
Oktober - 15  22  - 29 
November 26  12  - 19 
Desember 10 

Møtestart kl. 19.00.
Høytids-/Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 09.01.24, kl. 19:00: Embedsmannsmøte Fas/Vik
 • 23.01.24, kl. 19:00: Valg- og stadfestelsesloge - antrekk galla for ALLE embedsmenn Fast/Vik
 • 04.03.24, kl. 19:00: Vi besøker Nordlyset
 • 05.03.24, kl. 19:00: Møte for fremmed søkende
 • 16.04.24, kl. 19:00: Veteranloge med recepsjon
 • 25.06.24, kl. 18:00: St. Hansloge
 • 20.08.24, kl. 19:00: Treff for yngre brødre
 • 27.08.24, kl. 19:00: Embedsmannsmøte Fast/Vik
 • 17.09.24, kl. 19:00: Møte for fremmed søkende
 • 20.09.24, kl. 19:00: Besøksloge - Molde
 • 01.10.24, kl. 19:00: Reception og besøk fra Nordlyset
 • 03.11.24, kl. 19:00: Minneloge i regi av TP og Nordlyset
 • 03.12.24, kl. 19:00: Embedsmannsmøte Faste
 • 10.12.24, kl. 18:00: Reception - Jule- og høytidsmøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7402 TRONDHEIM Telefon: 73 80 79 77 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 40639833
Ordførende Mester 99565510
Sekretær 91672307

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden