Telemark St. Andreas Broderforening Nr. 501

Telemark St. Andreas Broderforening

Møtekalender for 2023

Møtested: Holbergsgt. 23, Skien 2023 IV/V grad VI grad
Januar K
Februar 16 D
Mars 30 D
Mai 11 D
Juni 15 D
August 24 DF
September 21 ABø
Oktober D
November 16 D 30 DMRø

Møtene begynner kl. 18.30. Høytidsdag kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 22.02.23, kl. 18:30: Broderforeningsmøte i Den Gamle Ek på Notodden

Kontaktinformasjon

Postadresse: Holbergsgt. 23, 3722 SKIEN Telefon: 91132583 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 47392340
Ordførende Broder 90191946
Sekretær 95812386

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden